Povestiri din Holocaust

Holocaustul săvârșit sub autoritatea românească este încă subestimat. Un sondaj național din 2021 arată că 65% dintre respondenți încă externalizează responsabilitatea către Germania ca principal autor al Holocaustului din România. Este vorba atât de o lipsă de cunoaștere, cât și de o chestiune de gândire în termeni generali a ceea ce este particular.

Pentru a ocoli această abordare problematică, INSTITUTUL NAȚIONAL „ELIE WIESEL” PENTRU STUDIUL TEHNIC AL HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA (INSHR – EW) și FREEDOM HOUSE ROMÂNIA (FHR) propun un nou proiect numit „Vizualizarea trecutului prin benzi desenate. Promovarea implicării locale pentru comemorarea Holocaustului în România”, o perspectivă locală concretizată în două obiective:

 1. Încadrarea memoriei Holocaustului prin evidențierea specificităților locale și stimularea conștientizării locale.
 2. Construirea unor instrumente care să facă vizibilă diversitatea victimelor Holocaustului. Ne propunem să ducem povestea la un nivel microistoric și să particularizăm cazurile de victimizare. Prin urmare, propunem un set de 10 expoziții în aer liber care vor spune povestea evreilor și a romilor din 10 județe.

Localitățile au fost selectate pentru a acoperi multiplele fațete ale Holocaustului sub autoritatea României, fiind interesați în primul rând de locurile în care există puține sau deloc amintiri locale referitoare la Holocaust.

Fiecare expoziție va avea opt panouri, șase acoperite de cercetătorii proiectului și două de liceeni din fiecare oraș. Toate panourile vor fi create sub forma unor povestiri cu benzi desenate.

Înainte de fiecare expoziție, se va organiza un atelier pentru 20 de elevi locali pentru a explica conceptul, a prezenta istoria comunităților locale de evrei și de romi și a le stimula contribuția la panourile care le sunt rezervate.

Toate informațiile despre proiect, precum și calendarul și descrierea activităților pot fi găsite pe site-urile web ale partenerilor de proiect, INSH – EW și FHR.


Politica Freedom House Romania privind protecția copiilor

Fundația Freedom House Inc Filiala București este pe deplin angajat să protejeze bunăstarea copiilor care participă la activitățile pe care le organizează. FHR își asumă rolul de a promova practici sigure și de a proteja copiii de orice formă de vătămare, abuz și exploatare.

Personalul și colaboratorii FHR vor lucra împreună pentru a promova diversitatea și pentru a apăra și respecta drepturile copiilor și tinerilor. FHR va lua în considerare aceste Politici în pregătirea tuturor proiectelor și activităților care implică copii.

Acest document subliniază angajamentul FHR de a proteja copiii.

Acest angajament se fundamentează pe următoarele principii :

 1. Interesul superior al copilului va fi prioritatea principală a FHR iar activitățile desfășurate vor asigura siguranța fizică, emoțională și socială de care acesta are nevoie.
 2. Toți reprezentanții FHR trebuie să aibă un comportament ireproșabil față de copii.
 3. Toți copiii, indiferent de vârstă, cultură, stare de sănătate, sex, limbă, origine rasială, statut socio-economic, naționalitate, etnie, credință religioasă și/sau identitate sexuală au dreptul la protecție împotriva tuturor formelor de vătămare și abuz.
 4. Protecția copiilor este responsabilitatea tuturor.
 5. Copiii au dreptul de a-și exprima opinia cu privire la toate probleme care îi afectează și ar trebui încurajați să o facă.
 6. FHR va lucra în parteneriat cu copiii și profesorii lor pentru a promova bunăstarea, sănătatea și dezvoltarea copiilor.
 7. În cazul în care copii cu nevoi speciale beneficiază de programele noastre, vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura includerea lor echitabilă în activități și siguranța lor.
 8. Toate preocupările/raportările/investigațiile privind protecția copilului vor fi tratate cu maximă responsabilitate și cu respectarea legii. De asemenea, comunicarea va fi confidențială și sigură.

Pentru implementarea acestor principii, FHR va:

 1. Promova bunăstarea și dezvoltarea copiilor oferindu-le oportunități de a participa la ateliere de lucru, proiecții de film și alte activități educative.
 2. Respecta și promova drepturile, dorințele și sentimentele copiilor.
 3. Asigura, prin reprezentanții săi, un mediu sigur pentru copiii care intră în contact cu Fundația.
 4. Promova și implementa proceduri adecvate pentru a asigura bunăstarea copiilor și pentru a-i proteja pe aceștia de abuz (conform Anexa 1).
 5. Instrui, sprijini și monitoriza personalul pentru a putea fi implementate cele mai bune practici în vederea protejării și protecției copiilor de abuz. Consilierul de etică organizează o dată pe an sesiuni de informare, instruire și actualizare a cunoștințelor cu privire la lucrul și interacțiune cu copiii.
 6. Promova politici de selecție a personalului care prevăd măsuri de prevenire a încălcării drepturilor copiilor.
 7. Solicita propriilor angajați să adopte și să respecte această Politică privind protecția copilului.
 8. Răspunde oricăror acuzații privind conduita nepotrivită sau abuz asupra copiilor și va impune, acolo unde este cazul, procedurile disciplinare relevante.
 9. Monitoriza și evalua regulat implementarea acestei Politici și a acestor proceduri. Toți angajații vor fi informați anual cu privire la orice revizuire sau actualizare a politicii.

Definiții

În sensul acestei politici și procedurilor asociate, este considerat copil orice persoană cu vârsta sub 18 ani.

Abuzul împotriva copiilor. Prin abuz împotriva copiilor se înțelege orice acțiune sau lipsă de acțiune din partea persoanelor fizice sau juridice care dăunează direct sau indirect copiilor sau care le prejudiciază perspectivele unei dezvoltări sigure și sănătoase ca viitori adulți.

Principalele categorii de abuz sunt: abuzul fizic, abuzul emoțional, abuzul sexual și exploatarea.

Abuzul fizic presupune utilizarea forței fizice pentru a provoca o vătămare sau o suferință fizică reală sau probabilă (ex. lovituri, scuturături, arsuri, tortură).

Abuzul emoțional sau psihologic include tratamente umilitoare și degradante, cum ar fi folosirea de apelative jignitoare, critică constantă, înjosire, umilirea și izolare.

Abuzul sexual include toate formele de violență sexuală, inclusiv incest, căsătorie forțată și la o vârstă mică, viol, pornografie infantilă și sclavie sexuală. Abuzul sexual împotriva copiilor poate include și atingeri indecente sau expunere indecentă, folosirea de limbaj sexual explicit în fața unui copil și expunerea copiilor la materiale pornografice.

Orice activitate sexuală cu un copil, indiferent dacă își dă sau nu consimțământul, înseamnă abuz de minori și reprezintă o infracțiune.

Această politică se aplică următoarelor persoane:

 1. Întregului personal FHR, angajat cu normă întreagă, jumătate de normă sau sub contract pe perioadă determinată care participă la activități care implică copii.
 2. Partenerilor FHR care prin natura activităților desfășurate intră în contact cu copiii.
 3. Jurnaliștilor, persoanelor publice, politicienilor și altor persoane care participă la activitățile FHR și intră în contact cu copiii.
 4. Toți cei de mai sus trebuie să respecte acest Protocol atât în viața profesională, cât și cea personală. Nerespectarea politicii poate conduce la acțiuni disciplinare, inclusiv concedierea. Pentru parteneri/contractanți, încălcarea poate conduce până la, inclusiv, încetarea acordurilor contractuale și/sau de parteneriat. Acolo unde este cazul, se va face referire la cadrele legale corespunzătoare și alte cadre conform legislației naționale.

Selectarea personalului și colaboratorilor FHR:

Toți membrii personalului FHR sunt angajați în urma unei selecții, cu cerințe clare cu privire la calificarea, experiența profesională și activitățile asociate postului. Conform normelor legale din România, la angajare, toți membrii personalului FHR trebuie să prezinte un cazier judiciar. În plus, cei implicați în activități cu copiii trebuie să prezinte un certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu a comis infracțiuni prevăzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr, 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. Aceleași proceduri de recrutare și mijloace de verificare sunt aplicate tuturor colaboratorilor care lucrează împreună cu FHR în proiecte care implică participarea copiilor.

olitica de protecție a copilului și codul de conduită sunt prezentate angajaților și colaboratorilor FHR, cu obligațiile și responsabilitățile aferente. Coordonatorii proiectelor care implică participarea copiilor monitorizează activitățile celor implicați (angajați și/sau colaboratori), ia măsuri și alertează responsabilul cu probleme de etică în cazul unor îndoieli cu privire la încălcarea drepturilor copilului.

Toți angajații și partenerii FHR au obligația de a sesiza persoanei responsabile din cadrul FHR orice incident/suspiciune cu privire la încălcarea prezentei Politici de protecție a copilului. Până la finalizarea cercetării, angajații sau colaboratorii asupra cărora există suspiciunea de încălcare a prezentei Politici de protecția copilului sunt retrași din orice activitate cu copiii.

Pentru orice sesizare vă rugăm să luați legătura cu doamna Cristina Guseth, date de contact:

 • Adresa: FUNDAȚIA „FREEDOM HOUSE INC” – FILIALA BUCUREȘTI – București, Bd.
  Ferdinand , nr. 125, Sector 2,
 • Telefon: 0212532838
 • E-mail: [email protected], [email protected]

La nivel extern, orice suspiciune de abuz asupra copiilor trebuie raportată către:

 • Serviciul de urgență 112 (Poliția).
 • Asociația Telefonul Copilului, 116 111.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), care funcționează în fiecare județ și în fiecare sector din București (https://anpd.gov.ro/web/informatii-utile/directiile-generale-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului/).

Procedura de revizuire

Aceste Politici vor fi revizuite regulat:

 1. În conformitate cu modificările legale privind protecția copilului sau în urma oricăror modificări apărute la nivelul FHR.
 2. În toate circumstanțele, cel puțin o dată la trei ani.

Data adoptării prezentei Politici: 14 martie 2023.

Anexa I

În derularea proiectelor și activităților educative care implică interacțiunea cu copii, atât angajații FHR cât și colaboratorii direct implicați în activitate trebuie să respecte următoarelor reguli specifice:

1) Angajații și toate persoanele care lucrează cu copii:

 • a) Vor acționa cu bună credință și vor trata toți copiii în mod egal, cu demnitate și respect, fără vreun act de hărțuire, abuz sau neglijare;
 • b) Vor trata copiii în mod egal, indiferent de vârstă, cultură, stare de sănătate, sex, limbă, origine rasială, statut socio-economic, naționalitate, etnie, credință religioasă și/sau identitate sexuală;
 • c) Vor încuraja copiii să își exprime opiniile conform vârstei și nivelului lor de maturitate;
 • d) Vor avea un comportament personal și profesional ireproșabil;
 • e) Vor lua măsuri pentru a-i proteja pe copii de orice fel de abuz, nedreptate, vătămare sau hărțuire;
 • f) Se vor asigura că, în orice moment, comunicarea cu copiii se face în mod adecvat și nu constituie o invadare a spațiului personal sau a vieții private a acestora;
 • g) Vor folosi un limbaj adecvat standardelor profesionale și vârstei copiilor, fără a-i umili sau jigni pe aceștia;
 • h) Vor raporta autorităților specializate în protecția copilului incidentele și îngrijorările referitoare la personal, activități și programe care pot răni sau expune copiii la orice risc de vătămare și/sau abuz;
 • i) Vor asigura confidențialitatea informațiilor personale referitoare la copii;
 • j) Vor obține consimțământul părinților/tutorilor în vederea utilizării datelor cu caracter personal (vezi Anexa 2);
 • k) Vor obține consimțământul părinților/tutorilor anterior fotografierii, filmării sau utilizării imaginii copilului (vezi Anexa 2) asigurându-se că fotografiile și/sau filmările prezintă copilul într-un mod demn și respectuos.
 • l) Nu vor lovi sau abuza fizic copiii;
 • m) Nu vor iniția și dezvolta relații fizice sau sexuale cu copiii cu care comunică, interacționează, intră în contact sau lucrează; Nu vor avea cu vreun copil relații care ar putea fi considerate exploatatoare sau abuzive inclusiv în mediul online;
 • n) Nu vor acționa într-o manieră abuzivă sau care ar putea supune copiii riscului unui abuz, inclusiv în mediul online și în comunicarea pe rețele sociale;
 • o) Nu vor folosi un limbaj inadecvat, nu vor face sugestii și nu vor da sfaturi inadecvate, jignitoare sau abuzive;
 • p) Nu vor avea un comportament inadecvat sau provocator din punct de vedere sexual;
 • q) Nu vor invita un copil la domiciliul personal și nu vor dezvolta cu acesta o relație care să fie considerată în afara standardelor profesionale;
 • r) Nu vor dormi în aceeași cameră sau în același pat cu vreunul dintre copiii cu care lucrează;
 • s) Nu vor petrece timp singur cu un copil, izolat de alte persoane;
 • t) Nu vor susține, încuraja copilul să manifeste un comportament considerat delicvent, agresiv, neconform normelor sociale și legale;
 • u) Nu vor acționa într-o manieră care să umilească, rușineze, degradeze, să îi facă pe copii să se simtă inferiori sau care poate produce orice formă de abuz emoțional;
 • v) Nu se vor prezenta la activitățile ce presupun prezența copiilor sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise;
 • w) Nu vor consuma alcool și nu vor fuma în prezența copiilor;
 • x) Nu vor furniza copiilor alcool, țigări sau alte substanțe interzise;
 • y) Nu vor contacta și nu vor accepta invitația copiilor de a comunica în afara scopului şi contextului activității desfășurate în cadrul organizației.

Lista nu este exhaustivă sau exclusivă. Principiul este că angajații sau colaboratorii nu vor avea un comportament sau acțiuni dăunătoare sau abuzive.

2) Toți angajații și toate persoanele care lucrează cu copiii sub egida FHR trebuie să:

a) Identifice situațiile care prezintă riscuri referitoare la viața și dezvoltarea copilului;
b) Planifice și să își organizeze munca și locul de muncă astfel încât să reducă riscurile expunerii copilului la abuz;
c) Dea dovadă de transparență, pe cât posibil, în activitățile pe care le desfășoară cu copiii;
d) Creeze un mediu deschis și sincer, astfel încât orice problemă să poată fi adusă în discuție și dezbătută;
e) Se asigure că personalul din subordine sau coordonare are o cultură a responsabilității, astfel încât să existe o reacție imediată la practicile inadecvate sau comportamentele potențial abuzive;
f) Discute cu copiii despre relația pe care o au cu ceilalți angajații și să îi încurajeze să le comunice orice problemă care poate apărea;
g) Îi încurajeze pe copii – să discute cu ei despre drepturile pe care le au, ce este acceptabil şi ce nu, ce pot face în cazul în care există o problemă;
h) Informeze imediat coordonatorii proiectului în care își desfășoară activitatea dacă iau contact direct cu o situație care încalcă aceste reguli specifice de conduită în activități cu copii.

Anexa II

CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a) …………………….…………….……………………………………………., CNP: …………………………….…………………………………….., posesor(oare) a C.I. seria ………….., nr………………, eliberată de …………………, la data de ………………., domiciliat(ă) în ……………………………………………………………………………………………….,
………………………………….………………………………………………………..……, adresa de e-mail ………………………, telefon ……………………, (1) în calitate de (după caz): PĂRINTE/TUTORE LEGAL ……………………………… (2), al minorului/minorei ………………………………………………………………………………………………………, născut(ă) la data de …………………………, elev(ă) în clasa (clasă și literă) …………………, la școala (denumirea școlii și localitatea) ……………………………………………………………………………………., telefon școală …………………………….,

dau prezentul consimtământ pentru prelucrarea datelor personale menționate mai sus, precum și pentru prelucrarea imaginii și vocii minorului/elevului (în fotografii și/sau înregistrări audio-video) (*3), în conformitate cu prevederile legii române și a prevederilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, de către FUNDAȚIA „FREEDOM HOUSE INC” – FILIALA BUCUREȘTI (FHR) , în calitate de operator.

Consimt ca datele mele cu caracter personal, menționate mai sus, să fie prelucrate pentru comunicări, inclusiv electronice, legate de calitatea mea de părinte/ tutore legal al minorului/elevului ………………………………………………………………………..

Consimt ca datele cu caracter personal (menționate mai sus) ale minorului/elevului, să fie prelucrate pentru:

 • promovarea activităților organizate de FHR ce presupun participarea elevului;
 • comunicare în vederea realizării proiectelor derulate de FHR ce presupun participarea elevului.

Declar că am fost informat în legătură cu următoarele:

 • datele personale vor fi stocate pe durata participării elevului la proiectele derulate de școală în colaborare cu FHR, precum și timp de trei ani după încetarea acestei calități, având în vedere termenul general de prescripție și dacă prevederile legislative nu prevăd alte termene de stocare;
 • după încheierea operațiunii de prelucrare a datelor acestea vor fi șterse sau se distrug, în funcție de suportul pe care s-au stocat, în condiții de securitate;
 • dacă există o obligație legală pentru arhivarea acestora, datele vor fi arhivate, conform prevederilor legale;
 • beneficiez de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere, de restricționare a prelucrării, dreptul de a mă opune prelucrării, dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment, fără însă ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, dreptul de a mă adresa justiției.
 • pentru exercitarea acestor drepturi, mă pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, către
  Directorul general al FHR, adresa: București, Bd. Ferdinand , nr. 125, Sector 2, adresă de e-mail: [email protected]
 • datele personale mai sus-menționate pot fi dezvăluite următorilor destinatari (*4): persoana vizată, reprezentanți legali ai persoanei vizate, operator, împuterniciților/reprezentanților operatorului, partenerilor FHR, publicului, autorităților publice (către aceștia din urmă, dacă există o obligație legală/de reglementare în acest sens).
 • datele personale nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul FHR este d-na Cristina Guseth, care are următoarele date de contact:

 • Adresa: București, Bd. Ferdinand , nr. 125, Sector 2
 • Telefon: 0212532838
 • E-mail: : [email protected], [email protected]
  Numele și prenumele în clar:
  …………………………….
  Semnătura: ………………………..
  Data: ………………………………

(*1) Se vor completa numai datele necesar a fi prelucrate pentru realizarea scopului pentru care s-a obținut consimțământul;

(*2) Se va preciza calitatea pe care o are persoana vizată la momentul semnării consimțământului;

(*3) Acordul privind prelucrarea imaginii și vocii persoanei vizate (în fotografii și/sau înregistrări audio-video) va fi dat numai dacă este necesar pentru realizarea scopului pentru care a fost dat consimțământul.

(*4) Se vor menționa numai categoriile de persoane cărora li se vor dezvălui datele personale, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost dat consimțământul.


Documentul poate fi descarcat AICI: