Competition Rules

Prin aceste proiecte, am instruit judecători naționali despre aplicarea regulilor europene de concurență, atât publice cât și private. A fost capacitată aplicarea normelor antitrust și a normelor privind ajutorul de stat, pentru a asigura o aplicare coerentă și consecventă a legislației UE în domeniul concurenței de către instanțele naționale. Mai mult, adunând toate publicațiile din proiectele noastre anterioare finanțate de Direcția Generală Concurență a Comisiei Europene, a fost lansată o platformă online privind legislația UE în domeniul concurenței. Această platformă cuprinde legislația aplicabilă, jurisprudența în materie, precum și un glosar de terminologie al concurenței, pentru a oferi sprijin lingvistic (RO-EN-FR-HU) practicienilor în concurență din România, Ungaria și Irlanda (disponibilă la adresa URL (competitionrules.eu). 

Freedom House România a început să dezvolte proiecte dedicate dreptului concurenței încă din 2012, formând peste 400 de magistrați și avocați în domeniul Regulilor Antitrust și al ajutoarelor de stat.

 

  • Instruire în domeniul dreptului antimonopol pentru judecătorii din România, 2011-2012;
  • Economie, legislație și concurență: instruire interdisciplinară pentru magistrații români, 2013-2015;
  • Îmbunătățirea aplicării regulilor de concurență ale UE în România: Conferințe specializate pentru judecătorii europeni, 2015-2016;
  • Instruirea judecătorilor naționali în dreptul UE privind concurența: instruiri specializate pentru practicienii europeni, 2016-2018;
  • Sprijinirea cooperării transnaționale și instruirea în dreptul UE privind concurența, 2017-2019.