Vineri, 8 mai, Ministerul Justișiei irganizează o dezbatere publică privind proiectul legii de înființare a Agenției de Administrare a Bunurilor Sechestrate

Întâlnirea va avea loc în data de 8 mai 2015, începând cu ora 10.00, la sediul Ministerului Justiţiei, situat în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, etaj 1, sala de consiliu.

Organizarea dezbaterii publice privind proiectul de lege pentru înfiinţarea, organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate, a fost anunțată printr-un comunicat al Ministerului Justiției: 


„În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, participarea persoanelor interesate la întâlnirea de dezbatere publică a proiectului actului normativ menţionat se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe.

În scopul unei bune organizări şi desfăşurări a dezbaterii, vă adresăm rugămintea de a confirma participarea până joi, 7 mai 2015, ora 17.00, pe adresa de e-mail  [email protected], cu menţionarea, dacă este cazul, a intenţiei de luare a cuvântului.

Timpul alocat luării cuvântului: maxim 15 minute/organizaţie neguvernamentală sau, după caz, participant.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: înainte de începerea dezbaterii, în format material şi electronic, pe adresa de e-mail  [email protected].  

Am aprecia depunerea numai a acelor propuneri, observaţii şi recomandări care nu au fost transmise până la data de 15 aprilie 2015.”