„Sunt rom și am obosit să fiu călcat în picioare în fiecare zi. Dă-mi o șansă! Cunoaște-mă înainte să mă judeci!”

Webinar ­No Hate – Redactare incluzivă a articolelor despre romi în perioada pandemiei COVID-19
Comunitatea romă și reprezentarea acesteia în presă, în vreme de pandemie

Pe 5 noiembrie 2020, a avut loc al doilea webinar No Hate, despre „Redactarea incluzivă a articolelor despre romi în perioada pandemiei COVID-19”. Webinarul a reunit o jurnalistă cu vastă experiență, șef de redacție – Sabina Fati – și 27 jurnaliști din presa scrisă, radio și TV din România, care scriu despre comunitatea romă.

Webinarul a precedat termenului limită (6 Noiembrie) pentru trimiterea unui rezumat – o idee de reportaj – de către cei 30 de jurnaliști participanți la ambele webinarii. În baza acestor rezumate și a participării active la webinarii, urmează a fi selectați zece dintre jurnaliștii participanți, ale căror proiecte editoriale vor fi remunerate cu câte 200 Euro fiecare.

În cadrul webinarului, Sabina Fati a oferit instrucțiuni și recomandări despre „Cum să scrii despre romi și de unde să iei subiectele despre comunitatea romă”. Sabina aevocat că indiferența, nu neapărat respingerea este atitudinea majorității față de comunitatea romă.

Proiectul „No HateRedactarea incluzivă a articolelor despre romi în perioada pandemiei COVID-19” se desfășoară în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2020 și include două webinarii și un concurs. Proiectul este derulat de Freedom House România, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește receptivitatea jurnaliștilor față de tema drepturilor omului și a minorităților, cu accent pe minoritatea romă, culminându-se cu scrierea unei idei de reportaj incluziv axat pe minoritatea sus-amintită.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Proiect derulat de: