Seminar de pregătire interdisplinară pe tema concurenţei pentru magistraţii români

În perioada 24-26 iunie, la Hotel Orizont, Predeal s-a desfășurat primul seminar de pregătire interdisplinară pe tema concurenţei pentru magistraţii români, din cadrul programului Economie, Legislaţie şi Concurenţă: Pregătire Interdisciplinară pentru Magistraţi.
Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin programul Justiţie Civilă şi este implementat de Freedom House România în parteneriat cu Institutul Naţional al MagistraturiiMinisterul PublicConsiliul ConcurenţeiAsociaţia Naţională a Specialiştilor în Achiziţii şi Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (MEDEL).

Temele abordate în cadrul seminarului au fost: Evalurea daunelor produse de încălcări ale regulilor concurenţei (Diana UNGUREANU – formator INM, judecător), Încălcările prin obiect (per se) a interdicţiei înţelegerilor anti-concurenţiale şi practicilor concertate – decizii de referinţă din practica CEJ (Cristina BUTACU – Director, Consiliul Concurenţei), Rolul analizei economice în politica de concurenţă – noi tendinţe şi cazuri recente (Adina CLAICI, Echipa Economistului-Şef, DG Competition, Comisia Europeană), Principiile concurenţei în achiziţii publice şi privatizare. Componenta penală (Sorin FUSEA – preşedinte, Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Achiziţii), Carteluri şi abuz de poziţie dominantă – aspecte juridice şi economice (Fabio FILPO – avocat specializat în dreptul european al concurenţei, asociat, FratiniVergano – European Lawyers, Belgia), Infracţiuni legate de regimul concurenţei (Marius BULANCEA, consilier al Procurorului Șef) şi Încălcările prin efecte ale interdicţiei înţelegerilor anticoncurenţiale şi practicilor concertate – atunci când graniţele politicii de concurenţă coincid cu cele ale ştiinţei economice (Paul PRISECARU – economist şef, Consiliul Concurenţei).

În cadrul seminarului au participat magistraţi români, judecători şi procurori, membri ai grupului ţintă.

Diana UNGUREANU a deschis seria de prezentări, referindu-se la noua directivă propusă de Uniunea Europeană în domeniul concurenţei. Din noua directivă au fost menţionate modificările privind imposibilitatea divulgării informaţiilor despre denunţător, precum şi cele ce au vizat continuarea politicii de clemenţă şi stabilirea termenului de prescripţie la minim 5 ani, cu suspendare în timpul investigaţiei autorităţii de concurenţă. Diana Ungureanu a menţionat că noua directivă încurajează soluţionarea consensuală.

Cristina BUTACU a abordat în prezentarea sa încălcarea regulilor concurenţei sub forma unei înţelegeri tacite între doi operatori. Mai mult, a fost explicată suficienţa existenţei unui obiect sau a unui efect anticoncurenţial, în opoziţie cu necesitatea cumulării celor două forme de încălcări ale concurenţei. Cristina Butacu a arătat că în acele situaţii în care autoritatea de concurenţă nu poate demonstra obiectul anticoncurenţial, aceasta va face demersuri pentru a demonstra efectele practicilor anticoncurenţiale.

Adina CLAICI de la DG Competition, Comisia Europeană, a amintit despre introducerea pentru prima oară a analizei efectelor practicilor anticoncurenţiale în Statele Unite şi preluarea acesteia şi în spaţiul european. În acest sens, a fost subliniată importanţa analizei economice în studierea efectelor practicilor anticoncurenţiale. Totodată, a fost explicată implicarea Comisiei Europene în anchetele privind investiţiile statelor care pot sau nu fi considerate ca ajutoare de stat, afectând concurenţa la nivelul Uniunii. În finalul prezentării a fost invocat exemplul Marii Britanii, unde experţii economici ai autorităţii de concurenţă, ai agentului anchetat şi ai judecătorilor trebuie să lucreze împreună pentru analiza economică predată curţii.

Sorin FUSEA a prezentat necesitatea abordării privatizării din dublă perspectivă, ca achiziţie directă şi ca licitație şi a menţionat că organele de control nu ar trebui să decidă infracţiunea sau contravenţia. Ancheta penală ar trebui derulată în paralel cu cea administrativă, iar autorităţile de concurenţă ar trebui să se sesizeze reciproc. În timpul dezbaterilor ce au urmat prezentarea, a existat recomandarea formării unei liste cu licitaţiile publice şi a unei liste negre cu operatorii care nu îsi îndeplinesc obligaţiile contractuale.

Fabio FILPO a prezentat instrumentele legale şi economice în abordarea cartelurilor şi abuzului de poziţie dominantă. Concluziile sale au vizat explicarea convergenţei concurenţei cu știinţele juridice şi economice, precum şi sublinierea importanţei analizei economice şi a argumentelor economice în definitivarea investigaţiei unei încălcări a concurenţei.

Marius BULANCEA a subliniat absenţa practicii în dreptul penal al concurenţei, în pofida efectului descurajant pe care l-ar aduce incriminarea penală. Totodată, a fost menţionată importanţa sancţionării încălcării articolelor tratatului european cu aceeaşi stricteţe ca în cazul legislaţiei naţionale. În acest sens, a fost amintită iniţiativa de înfiinţare a Parchetului European. În finalul prezentării au fost date exemplele Statelor Unite şi Irlandei unde sancţiunile penale se acordă atât persoanleor fizice, cât şi celor juridice.

Paul PRISECARIU a abordat în prezentarea sa efectul cartelurilor sub forma suprapreţului care ar putea ajunge în unele cazuri la 30-40%, sancţiunile administrative fiind ineficiente în măsura în care se ridică la doar jumătate din câştigul bazat pe suprapreț.
În cadrul seminarului, a fost lansat site-ul proiectului care oferă informaţii despre activităţile şi rezultatele acestora, precum şi prezentările experţilor şi alte materiale relevante.

Evenimentul va fi urmat de două seminarii de specializare pentru magistraţi.