„Se impune incriminarea îmbogățirii ilicite!” – Oana Hăineală, președinte CSM

Preşedintele CSM, Oana Schimdt-Hăineală a declarat astăzi că deşi Constituţia României prevede ca se prezumă caracterul licit al dobândirii averilor, totuşi această prezumţie poate fi răsturnată, în anumite condiţii.

Șefa CSM consideră că pentru îndeplinirea pe deplin a obligaţiilor asumate de România prin ratificarea Convenţiei ONU împotriva corupţiei „Convenţia de la Merida”, s-ar impune încriminarea ca infracţiune de sine stătătoare a faptei de îmbogăţire ilicită. „Astfel, articolul 20 – „Îmbogăţirea ilicită” din Convenţia de la Merida prevede că „Sub rezerva Constituţiei sale şi a principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, fiecare stat parte are în vedere să adopte măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care actele au fost săvârşite cu intenţie, îmbogăţirii ilicite, adică o mărire substanţială a patrimoniului unui agent public pe care acesta n-o poate justifica rezonabil în raport cu veniturile sale legitime.

” Reglementarea unei asemenea infracţiuni ar fi posibilă şi sub imperiul actualei Constituţii, însă doar cu condiţia ca sarcina probei în ceea ce priveşte justificarea rezonabilă a averii în raport cu veniturile să revină acuzării. Pentru a putea încrimina însă fapta de îmbogăţire ilicită într-o interpretare literală a tezei „pe care acesta n-o poate justifica rezonabil”din articolul 20 al Convenţiei ONU împotriva corupţiei, care presupune ca funcţionarul să justifice mărirea substanţială a averii, ar trebui să se determine foarte clar, prin legea penală, ce se înţelege prin „mărire substanţială a patrimoniului”. În acest sens, s-ar impune stabilirea unui cuantum bine definit. Simpla preluare ca atare a articolului 20 din Convenţie, fără a preciza expres ce se întelege prin „mărire substanţială a patrimoniului” ar încălca principiul legalităţii şi, implicit, ar fi neconstituţională. România a semnat Convenţia ONU împotriva corupţiei la data deschiderii spre semnare, la 9 decembrie 2003 (anul acesta vom marca zece ani, cu ocazia Zilei internaţionale împotriva corupţiei) şi a şi ratificat-o doar un an mai târziu , printre primele state, dar, până în prezent, articolul 20 din Convenţie nu este decât parţial implementat.

Continuarea ştirii pe www.evz.ro