Combaterea traficului de minori – creşterea eficienţei forţelor de poliţie din UE şi EEA prin implementarea directivelor şi normelor europene

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană, prin programul DG Justice / Daphne III.

Scopul proiectului este optimizarea și eficientizarea protocoalelor şi procedurilor comune în vederea identificării şi tratării minorilor care au fost victime ale traficului de fiinţe umane din spaţiul UE, prin elaborarea unui manual dedicat poliţiei şi asistenţilor sociali din statele membre UE. Cercetarea, analiza și lucrul propriu-zis cu grupurile pilot formate din poliţişti şi asistenţi sociali din România, urmăresc dezvoltarea şi implementarea unor protocoale şi proceduri comune care vor fi incluse într-un manual internaţional distribuit atât în Uniunea Europeană cât şi în Spaţiul Economic European, prin intermediul Europolului şi al instituţiilor europene.

Proiectul dezbate o problemă extrem de sensibilă cu care poliția, serviciile sociale și celelalte instituții implicate se confruntă atunci când au de-a face cu o victimă a traficului de ființe umane: identificarea minorilor și modul în care ar trebui să se comporte față de aceștia.

Au fost alese România, Olanda și Danemarca drept principalii actori ai acestui proiect datorită relevanței pe care o au în problema traficului de persoane. România este principala sursă a  traficanților în timp ce Olanda și Danemarca rămân principalele destinații ale victimelor minore traficate, din U.E. Mai mult decât atât, cele trei țări au sisteme legale și polițienești diferite, motiv pentru care manualul va fi de un real folos, contribuind la unificarea practicilor și politicilor legale în toată U.E și E.E.A.

Proiectul se va întinde pe o durată de 24 de luni şi va avea următoarele componente principale:

  • Training pentru grupurile pilot (lunile aprilie – iunie 2013)
  • Activităţi centrate pe strângerea de feedback de la grupurile pilot (lunile aprilie – decembrie 2013)
  • Elaborarea manualului de proceduri şi protocoale comune (lunile decembrie 2013 – iunie 2014)
  • Diseminarea manualului (activitate continuă, se încheie în luna octombrie 2014)