Recuperarea prejudiciilor și confiscarea bunurilor dobândite prin infracțiuni. Raport de diagnoză

Raportul lansat marți, 26 aprilie 2016, de Freedom House România surprinde dezvoltarea instituțională a organismelor cu atribuții în identificarea, sechestrarea și confiscarea produselor infracționale: de la Compartimentul de investigații financiare înființat de DNA pentru identificarea bunurilor ascunse și a fluxurilor financiare ilegale și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției care va gestiona bunurile sechestrate, până la Direcția de executări silite – cauze speciale înființată recent în cadrul ANAF, structură ce cuprinde juriști, economiști și ofițeri de poliție judiciară pentru executarea hotărârilor privind recuperarea prejudiciilor sau preluarea efectivă în proprietatea statului a bunurilor confiscate.

Raportul arată că o primă evaluare a acestei noi direcții ANAF, operațională din ianuarie 2016, indică în acest moment peste 20.000 de titluri executorii, circa 7 miliarde de lei prejudicii și confiscări, doar o treime dintre acestea fiind acoperite de sechestre puse în faza de urmărire penală.
Raportul Freedom House România analizează și abordarea de către parchete și instanțe a unor instituții juridice noi, precum confiscarea extinsă, sechestrele impuse – ajungând la concluzia că decizii manageriale luate de conducerea Ministerului Public în 2011 au dus la o creștere evidentă a preocupării pocurorilor pentru instituirea de măsuri asigurătorii – hotărârile judecătorești și evoluția apetitului instituțiilor publice vătămate de a se constitui ca parte civilă pentru recuperarea prejudiciilor.

Sunt, de asemenea, analizate carențe legislative ce contribuie la rata mică de executare a creanțelor din materie penală: Codul de procedură fiscală care oferă unei persoane condamnate pentru fapte de corupție, evaziune fiscală ori spălare de bani aceleași garanții care sunt oferite unui contribuabil de bună-credință aflat la ananghie, Legea insolvenței, care are prevederi privind încetarea măsurilor de executare silită – inclusiv a acelora  ce vizează confiscarea unor bunuri provenite din infracțiuni sau în vederea recuperării prejudiciilor – în momenul deschiderii procedurii de insolvență precum și legislația de valorificare a bunurior intrate în proprietatea private a statului – o ordonanță de guvern depășită, ce permite numai vânzarea imobilelor confiscate, nu și reutilizarea lor administrativă – pentru sediile unor instituții publice – sau socială, ori perceperea de chirii.   

Raportul este disponibil pe portalul justitiecurata.ro. A fost realizat în cadrul proiectului Dezvoltarea Coaliției „Inițiativa pentru o Justiție Curată”, o coaliție din care fac parte Freedom House România, Centrul Român de Politici Europene și Expert Forum.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.