Mănăstirea Frumoasa din Iași, reabilitată pe fonduri europene – PressHub

Mănăstirea Frumoasa, monument istoric de categoria A din județul Iași, va fi reabilitată cu fonduri europene, un proiect de circa 20 milioane de lei. Contractul pentru execuția lucrărilor a fost deja semnat, iar lucrările au început de câteva zile. Termenul de finalizare este 22 august 2021.

Proiectul  de reabilitare este finanțat prin Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Valoarea totală a lucrărilor este de 21.001.296,30 lei, din care 20.529.907,49 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Contractul pentru execuția lucrărilor a fost atribuit, prin licitație publică, firmei Conest SA, societate care a derulat, în ultimii 20 de ani, numeroase proiecte cu municipalitatea ieșeană.