Freedom House și presa de investigație sub amenințare

Este justificată îngrijorarea exprimată de unii oficiali europeni și de mass-media vestice privind starea presei românești. Inerția din interior este însă de neînțeles.

Una dintre cele mai active organizații ale so­cie­tății civile pe teme de media și anticorupție, Fre­edom House, finanțează de mai mulți ani un program de susținere a jurnalismului de in­vestigație pe care îl premiază în fiecare an. Ediția a III-a a com­petiției a premiat un jur­nalist din Târgu Jiu care a an­chetat anul trecut un posibil caz de corupție. Cerasel Cu­teanu a publicat în GorjNews o anchetă care arată că An­drei Marga a fost plătit de Uni­versitatea „Constantin Brân­cuși” fără să fi prestat niciun minut, în timp ce stătea bine merçi la Ie­ru­sa­lim. Sumele au fost ținute la secret (articolul avansează suma de 400 milioane lei vechi pri­mite moca de la UCB), însă declarațiile de ave­re existente ale lui Marga sugerează stipendii grase, cum primea și pe vremea când era rec­tor la UBB; ca exemplu, venituri de aproape 5.000 de euro pe lună din salariu și alte ve­nituri câștigate de acesta, fabulos pentru Ro­mânia bugetară.

Jurnalistul a efectuat ceea ce se numește „verificări rezonabile”, adresâ­n­du-se instituțiilor care puteau lămuri sus­pi­ci­u­nile trezite de mai multe hotărâri ale Sena­tului pentru aprobarea normei, plății, orarului pentru Marga. Cele mai multe instituții au trimis răspunsuri vagi sau de-a dreptul ne­sim­țite. Excelează directorul local al Casei de Asigurări de Să­nă­tate. Cu ajutorul neprețuit al lui Google, a ieșit la iveală că UCB a plătit asigurări de să­nătate pentru Marga, aflat de­parte, dovadă că s-au făcut plăți către acesta.

Facsimilul a fost publicat, dar asta n-a împiedicat uni­versitatea să nege și să îl amenințe pe Cerasel Cuteanu. „Adrian Gorun (fost rector al UCB) l-a mituit cu bani publici pe Andrei Marga din martie 2011 până în iulie 2012. La schimb, Go­run a fost cooptat de Marga în conducerea Mi­nisterului Afacerilor Externe, unde a rămas și după demiterea maestrului său”, con­clu­zi­o­nează jurnalistul. Legătura dintre cei doi co­ri­fei ai clientelismului este mai veche, con­so­li­dată de interese și dosare, mai spune arti­co­lul. Gorun l-a secondat pe Marga în Ministerul Educației, apoi la MAE, între timp și-au în­frățit universitățile în consorțiul Trans­car­pa­ti­ca, fără vreun folos instituțional, iar recent Tg. Jiu s-a căptușit cu un ICR local, să fie aco­lo. Vanitosul Marga a primit în schimb ono­ruri, bani și… un bust. Probabil cu cizme.

Dar ceea ce i-a pus pe jar pe diriguitorii uni­versității din Târgu Jiu a fost premiul luat de jur­nalist tocmai pentru această anchetă. Au pus mâna pe computer și au trimis o replică ner­voasă directoarei Freedom House, Cristina Guseth, cerându-i să retragă imediat premiul, să aloce spațiu de publicitate pe site-ul or­ganizației, altminteri o vor pârî la Washington. Iar jurnalistul va fi târât în instanțe până când va amuți. Ca orice instituție serioasă, uni­versitatea a transmis „docomentul” semnat de rector, de pe o adresă de e-mail neoficială, privată, [email protected]. Amenin­țările nu sunt câtuși de puțin vorbe goale, fi­indcă în fieful primului ministru abuzul de pu­tere este la el acasă. Narcis Daju, proprietarulGorjNews și al televiziunii Gorj TV, a semnalat că telefonul său și cele folosite de jurnaliști au fost interceptate fără nicio bază legală, iar împotriva unuia dintre redactori a început urmărirea penală, fiindcă a refuzat să își dez­văluie sursele, într-o anchetă privind tot uni­versitatea gorjeană.

Citeşte tot articolul