Freedom House România angajează Responsabil financiar/Office Manager

Fișa postului:

 • Realizare bugete în colaborare cu managerii de proiecte.
 • Urmărirea proiectelor în derulare în ceea ce privește cheltuielile, arhivarea și îndosarierea tuturor documentelor justificative.
 • Realizarea executării bugetare pe fiecare proiect și raportarea lunară către managerul de proiect.
 • Raportarea execuției bugetare către finanțatori la termenele stabilite.
 • Întocmirea dosarelor pentru fiecare proiect cu toate documentele justificative si arhivarea lor pe linii bugetare.
 • Îndosarierea și arhivarea documentelor originale (facturi, chitanțe, decontare, contracte) în dosarele de contabilitate.
 • Efectuarea plăților și evidența trezoreriei.
 • Evidența contractelor încheiate cu colaboratorii implicați în proiectele în implementare. 
 • Colaborarea cu contabilul fundației.
 • Colaborarea cu responsabilul de resurse umane pentru întocmirea dosarelor de personal.
 • Realizarea programului de lucru pentru angajații cu timp parțial in funcție de zilele alocate pe proiecte și evidența timesheet. 
 • Atribuții administrative – asigurarea necesarului de rechizite, consumabile, rezolvarea situațiilor cu furnizorii de utilități – telefonie, energie, chirie.

Sunt încurajate să aplice persoanele care au experiență de minim 3 ani, în domeniul financiar-bancar, gestionare de proiecte, și care au absolvit studii economice sau finanțe-bănci, management de proiect, etc. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un atu.

Cei interesaţi sunt rugaţi sa trimită CV-ul însoțit de o scurtă scrisoare de intenție la adresa de e-mail office[at]freedomhouse.ro cu subiectul „Responsabil financiar/Office Manager”. Apelul la aplicații rămâne deschis până când rolul va fi ocupat, iar aplicațiile vor fi examinate pe măsură ce vor fi primite.

Data începerii exercitării funcției va fi agreată de comun acord.  

Remunerația va fi proporțională cu profilul candidatului și cu numărul de ore alocate lunar. Pentru început, orarul Responsabilului financiar/Assistant Manager va fi de 5 zile pe săptămână, câte 4-6 ore/zi. Postul presupune prezență fizică și o scurtă perioadă de probă.

Te așteptăm în echipa noastră!

Freedom House România (FHR) este o organizație nepartinică, non-profit, care promoveaza libertatea, democrația și drepturile omului. Cu un renume bine intemeiat, Freedom House România activează în domeniile: drepturile omului și libertățile fundamentale, democrație și stat de drept, bună guvernare și integrare europeană, educație civică.

Vă invităm să aflați mai multe despre Freedom House, echipa și proiectele pe care le implementăm la https://freedomhouse.ro/