Freedom House lansează No hate – Concurs pentru jurnaliștii care scriu despre comunitatea romă

Freedom House România, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, lansează proiectul No hate – Redactarea incluzivă a articolelor despre romi în perioada pandemiei COVID-19.

Proiectul este derulat de Freedom House Romania, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește receptivitatea jurnaliștilor față de tema drepturilor omului și a minorităților, cu accent pe minoritatea romă.

Proiectul se desfășoară în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2020 și va include două webinarii și un concurs. Webinariile vor aborda tematica istoriei comunității rome în România, caracteristicile socio-demografice ale romilor și practicile de redactare incluzivă privind comunitatea romă. Concursul se adresează jurnaliștilor din presa scrisă, radio și TV din România, și constă în redactarea de articole despre comunitatea romă.

În urma concursului, vor fi selectați 10 jurnaliști ale căror proiecte editoriale vor fi remunerate cu câte 200 de euro.

Jurnaliștii interesați se pot înscrie până la data de 13 octombrie (inclusiv), la adresa de e-mail [email protected] prin trimiterea unui CV și a unui articol scris sau a unei idei de reportaj pe care doresc să o elaboreze despre comunitatea romă, cu menționarea explicită în subiectul e-mail-ului Înscriere [prenume] [nume] No Hate.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Persoană de contact
Stefan Josan, Project Coordinator Freedom House România;
tel: 0755.593.177
email: stefan.josan[at]freedomhouse.ro

Proiect derulat de: