„Eficientizarea mecanismelor juridice de protecție a intereselor financiare ale UE în România” – Autor avocat Laura-Alexandra Farca

Freedom House Romania a organizat seria de conferințe Enhancing the Legal Protection for EU Financial Interests in Romania („Litigii pe Fonduri Europene’’) la București (21-22 iunie 2018 și 27-28 februarie 2019) și Cluj-Napoca (27-28 septembrie 2018) cu scopul promovării mecanismelor de prevenire și combatere a fraudelor10. Conferințele au fost organizate prin finanţare în cadrul Programului Uniunii Europene Hercules III (2014-2020)11 acordat de Uniunea Europeană cu scopul promovării intereselor sale financiare12.

Freedom House Romania has organised the series of conferences Enhancing the Legal Protection for EU Financial Interests in Romania („Litigations on European Funds’’) at Bucharest (21st-22nd of June 2018 and 27th-28th of February 2019) and at Cluj-Napoca (27th-28th of September 2018) in order to promote the mechanisms for the prevention of and fight against fraud10. The conferences were organised with funding from the EU Programme Hercules III (2014-2020)11 financed by the European Union in order to promote its financial interests12.

Despre avocat Laura-Alexandra Farca

Doctorand în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Autorul își asumă întreagă răspundere pentru prezentul material. Vorbitorii din cadrul conferințelor își asumă răspunderea pentru materialele la care se face trimitere în prezentul material. Comisia Europeană sau OLAF nu își asumă răspunderea cu privire la informațiile prezentate în acest material.

About Attorney at Law Laura-Alexandra Farca

Doctoral student within the Law School of the Babeș- Bolyai University in Cluj-Napoca. The author takes
full responsibility for this material. The speakers of the conferences are responsible for the materials quoted by this document. The European Commission or OLAF are not responsible in relation to the information presented in this material.

 

Buletin_Olaf_2019_ro_v4.pdf
Buletin_Olaf_2019_eng_v4.pdf