Direcționează 20% din impozitul pe profit către Freedom House!

Aveți o afacere profitabilă și vreți să susțineți Freedom House România și proiectele sale? În fiecare an, aveți posibilitatea de a redirecționa 20% din impozitul pe profit datorat statului către Freedom House România. În acest mod, ne vom putea continua activitățile ce promovează democrația, buna guvernare, independența justiției și presa independentă.

 
Sponsorizarea a 20% din impozitul pe profit este o facilitate fiscală existentă în Codul fiscal din anul 2004, dar care nu este suficient cunoscută în rândul companiilor din România.

Cum puteți redirecționa cei 20% din impozitul pe profit?

Acest lucru necesită doar 2 pași:

1.    Trebuie să completați contractul de sponsorizare ce poate fi descărcat în josul paginii cu datele firmei și cu suma de sponsorizare și să îl trimiteți la adresa [email protected]
2.    Vă vom trimite contractul în 2 exemplare semnat și ștampilat în original, la adresa indicată.

Cum se calculează?
Suma ce poate fi redirecţionată din impozitul pe întreg anul 2016 se calculează astfel:

  • firma îşi estimează profitul anului fiscal 2016  precum şi cifra de afaceri din acest an.
  • suma de sponsorizare, dacă se încadrează în limitele prevăzute în codul fiscal (20% din impozitul pe profit, maxim 3‰ (la mie) din cifra de afaceri), se scade din impozit.
  • diferenţa din impozitul datorat o va vira către bugetul de stat, la termenul prevăzut de lege (25 ianuarie 2017).

 
Sponsorizarea se poate realiza și trimestrial și se deduce din impozitul pe profit al acestuia, dacă plata sumei sponsorizate se realizează pe parcursul respectivului trimestru.

Important: Până la 31 decembrie 2016 plata trebuie efectuată, pentru a se considera parte din anul fiscal în curs; dacă plata se face după 31 decembrie, va fi considerată sponsorizare aferentă anului următor. 

 

Contract_20_Freedom.doc