Demers de cercetare și raportare privind comunitatea romă în pandemie

În cadrul proiectului „No HateRedactarea incluzivă a articolelor despre romi în perioada pandemiei COVID-19” va fi realizată o cercetare despre implicațiile pandemiei asupra incluziunii romilor, de către Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună” – partener de proiect al Freedom House România.

Contextul pandemiei de COVID-19 a facilitat o creștere a discursului împotriva romilor, aceștia fiind adesea portretizați ca nerespectând regulile impuse în perioada stării de urgență sau a stării de alertă. Discursul negativ la adresa romilor nu este recent. El s-a dezvoltat de-a lungul anilor, pornind încă din perioada de robie și ajungând până în prezent. Cercetarea își propune să răspundă la întrebarea ce a adus nou această pandemie pentru romi?. Deopotrivă, cercetarea își propune să identifice de ce principalele subiecte care au vizat romii în perioada stării de urgență sunt negative, promovează imaginea conflictelor, violențelor și a altor incidente de nerespectare a regulilor impuse prin starea de urgență.

Deși, în ultimii ani, remarcăm îmbunătățiri în ceea ce privește modul în care presa comunică despre romi, în special prin faptul că utilizarea termenului peiorativ ‘țigan’ nu mai este o practică, mesajele se încadrează în continuare într-un registru al prejudecăților și stereotipurilor.

Pe 17 Noiembrie 2020, Sabina Fati a participat împreună cu cei 10 jurnaliști selectați, la o redacție virtuală, unde a avut loc un transfer de bune practici și cunoștințe despre redactarea incluzivă. Reportajele vor apărea, pe măsură ce vor fi realizate, pe PressHub.ro, dezvoltând astfel o mini-campanie de sensibilizare a societății privind comunitatea romă.

Proiectul se desfășoară în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2020 și include două webinarii, un concurs pentru jurnaliști și un studiu. Proiectul este derulat de Freedom House România, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.