Laura ȘTEFAN (EFOR): Cine este (de)legat?

De acum încolo, pentru toate ilegalitățile din administrația locală vor răspunde acarii Păun. Pentru politicieni, eventuala tragere la răspundere a subalternilor va fi doar o pagubă colaterală, o mică dificultate de parcurs. 

Mecanismul nu e nou, nu îl inventează baronii noștri. El e folosit de mulți ani cu succes de Mafie și de alte organizații de crimă organizată. Pionii nu contează, contează doar banii și bunăstarea capilor.

O idee năstrușnică îi dă târcoale de ceva vreme vicepremierului Dragnea, iar acum pare că și contextul îl ajută să o pro­mo­veze. Pe scurt, domnul Dragnea ar dori ca oamenii politici – primari, președinți de consilii ju­de­țene sau miniștri – să nu mai răspundă pentru ac­te­le pe care le semnează. În locul lor ar trebui să răs­pundă funcționarii din res­pectivele instituții. 

De­cla­ra­ția integrala a vice­pre­mie­rului este următoarea: 

Liviu Dragnea„Da­că un primar semnează au­torizaţii de construcţii, în stânga pe autorizaţie semnează se­cretarul primăriei, în dreapta semnează arhitectul-şef. Un primar nu este obligat nici de Constituţie, nici de legislaţie să fie arhitect şi jurist, şi inginer cons­truc­tor, să aibă nu ştiu ce specializări, el poa­te să fie şi cu liceul. Dacă poporul are încredere în el, este votat. Dacă se­cretarul semnează în stânga, asta îi spu­ne primarului că, din punctul de vedere al respectării legii, toată documentaţia ca­re stă la baza emiterii autorizaţiei de construcţie este în regulă. Dacă arhi­tec­tul semnează în dreapta, acea semnătură îi spune primarului că toate prevederile legale din domeniul disciplinei în cons­trucţii, urbanismului sunt în regulă şi toate condiţiile au fost îndeplinite“.
În lumea pe care o descrie domnul Drag­nea avem de a face doar cu primari corecți care nu ies din vorba specialiștilor din pri­mărie: dacă aceștia le spun că o anumită procedură nu este legală, nici vorbă ca pri­marul să pună presiune pe funcționarul pu­blic pentru ca acesta să-și schimbe opi­nia. Evident, aceasta este o lume paralelă celei în care trăim noi. 

În România anului 2014, baronii locali taie și spânzură în zo­nele pe care le controlează cu un dispreț evident atât pentru lege, cât și pentru cei care încearcă să le spună că anumite lucruri nu sunt în regulă. Ajunge să citim ex­trasele din conversațiile pe care domnul Mazăre le poar­tă cu personalul primăriei, așa cum rezultă ele din do­sarul DNA. E vreun dubiu acolo cu privire la cine de­ține puterea, cu privire la ci­­ne ia deciziile potențial ile­­gale? Sigur că nu: cel ca­re decide este primarul și o face împotriva opiniei exprimate de specialiștii primăriei. Mai mult, acestora li se impune să eli­bereze actele necesare investitorului imo­biliar, împotriva voinței lor. Nu am văzut pâ­nă acum niciun politician tras la răs­pun­dere penală pentru acte pe care le-a sem­nat păcălit fiind de funcționarii pe care îi are în subordine. Dimpotrivă, dosarele pe­nale trimise în judecată ne arată politicieni care fac ce vor cu resursele publice și care nu dau o ceapă degerată pe atenționările spe­cialiștilor. Oricum, răspunderea pri­ma­rului sau a ministrului nu o înlătură pe cea a funcționarului care semnează alături de el: acesta răspunde, la rândul lui, pen­tru opinia exprimată.

În dulcele stil românesc, noi discutăm aprins despre declarațiile domnului Drag­nea și, în acest timp…
Parlamentul adoptă discret o lege inițiată de doamna Firea și dom­nul Vâlcov (ambii PSD), prin care pri­marii și președinții consiliilor județene pri­mesc undă verde pentru a-și delega atri­buțiile personalului din subordine. Textul integral al Legii 20 din martie 2014 (care modifică Legea administrației publice lo­cale) este următorul:


„Art. 65 – Primarul poate delega atri­bu­ţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte ac­te normative viceprimarului, secre­ta­ru­lui unităţii administrativ-teritoriale, con­ducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de spe­cia­litate, precum şi conducătorilor ins­ti­tu­ţiilor şi serviciilor publice de interes lo­cal, în funcţie de competenţele ce le re­vin în domeniile respective.

Art. 104 (7) – Preşedintele consiliului ju­deţean poate delega, prin dispoziţie, atri­buţiile prevăzute la alin. (6) vice­pre­şe­dinţilor, conducătorilor com­part­i­men­te­lor funcţionale sau personalului din apa­ratul de specialitate, precum şi con­du­că­torilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.”


Așadar, de acum încolo, pentru toate ile­galitățile din administrația locală vor răs­punde acarii Păun. Pentru politicieni, even­tuala tragere la răspundere a subalternilor va fi doar o pagubă colaterală, o mică di­ficultate de parcurs. Banii nu vor mai mer­ge la partid pe semnătura baronilor, ci pe cea a funcționarilor.
 

Nu se vor mai re­tro­ceda terenuri ilegal de către primari, ci de către funcționari. Terenurile publice nu vor mai intra în obscure și păguboase aso­cieri în participațiune pe baza semnăturii primarilor, ci pe cea a funcționarilor. DNA s-ar putea să nu mai fie competent să an­cheteze aceste dosare, pentru că faptele pe­nale nu mai sunt comise, cel puțin apa­rent, de primari, a căror calitate atrage com­petența DNA, ci de funcționari, care sunt anchetați de parchetele obișnuite. Ori­cum, dispare groaza politicianului că în­tr-o zi ar putea merge la închisoare pen­tru deciziile pe care le ia. În locul lui își va pierde libertatea un pion sacrificabil. Pe durata ispășirii pedepsei, politicianul – om bun și sufletist – va da, probabil, niște bănuți familiei acarului Păun și aceasta îi va fi recunoscătoare. 

Mecanismul nu e nou, nu îl inventează baronii noștri. El e folosit de mulți ani cu succes de Mafie și de alte organizații de crimă organizată. Pionii nu contează, contează doar banii și bunăstarea capilor.

 Articol preluat din Revista 22

Laura Ștefan este expert anticoruptie al Expert Forum, moderator al dezbaterilor și conferințelor organizate de Inițiativa pentru o Justiție Curată.
 
Inițiativa pentru o Justiție Curată (IJC) a demarat în 2007 într-o coaliție de șapte ONG-uri. Programul IJC a fost derulat ulterior de Freedom House România și Expert Forum. Ințiativa pentru o Justiție Curată a susținut reforma justiției, sprijină consolidarea statului de drept și politicile anticorupție.