Datele personale: protectie, discretie si responsabilitate

Vă mulțumim pentru interesul pe care l-ați acordat activităților Freedom House Romania. Vă asigurăm că vom continua să folosim cu responsabilitate, și doar atunci când este necesar, comunicarea prin e-mail transmis unor grupuri de persoane care au participat în trecut la evenimentele sau acțiunile noastre. 

Prețuim în aceeași măsură ca și dumneavoastră spațiul privat și discreția. Normele impuse de GDPR întăresc aceste valori în care credem. De aceea, ca și în trecut, vom recurge la campanii de comunicare prin e-mail cu măsură, selectiv, doar atunci când este un interes legitim, un interes public, nicidecum oricând, în scopuri de promovare.

Politica noastră privind datele personale este simplă și se bazează pe protecție, discreție, responsabilitate, astfel: 

Fundația Freedom House România (FHR) prelucrează date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră (“Date cu Caracter Personal”) în vederea îndeplinirii unor operațiuni și scopuri legitime legate de desfășurarea activității FHR, precum și statistică în legătură cu obiectul de activitate al FHR.

Prin navigarea pe acest site, Fundația va înregistra numai acele date personale oferite în mod expres și voluntar de către dumneavoastră.

Datele care sunt colectate direct de la dvs. se referă la: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon. În anumite cazuri e posibil să solicitim adresa de rezidență și/sau codul numeric personal. Aceste informațiile vor fi colectate cu respectarea tuturor restricțiilor de securitate și protecție impuse de lege.

Nu vom dezvălui unor terți, fără autorizare prealabilă, nici o informație astfel colectată.

Pentru protejarea datelor dumneavoastră personale, FHR utilizează tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Oferim aceste tehnologii alături de alte măsuri de protecție a informațiilor confidențiale și asigurăm securitatea corespunzatoare, dar nu putem garanta că informațiile transmise prin Internet sunt securizate, sau că aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care exced controlului exercitat de către FHR.

FHR va putea colecta și stoca aceste informații în formă scrisa sau electronică. Acestea vor fi stocate pe întreaga perioadă de desfășurare a activității fundației. Am implementat măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea informațiilor din baza noastra de date.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneti prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă în atenția fundației la adresa de corespondență: Bd. Regina Elizabeta, nr. 71, ap. 8, București. e-mail [email protected]

 

FORMULAR PENTRU ÎNSCRIERE

Inainte de a transmite datele tale personale catre Freedom House Romania, te rugam sa citesti cu atentie informatiile de mai jos:

1)      Prin completarea oricarui formular care solicita date personale (dupa cum este acest termen definit in Legea nr. 677/2001, cu modificarile ulterioare), de pe oricare dintre site-urile detinute de  Fundatie, sunt de acord în mod expres si neechivoc ca toate datele si informatiile personale furnizate catre Fundatie sa fie utilizate de catre aceasta in vederea contactarii mele de catre angajati/colaboratori ai Fundatiei.

2)      Totodata, imi exprim in mod expres si neechivoc acordul in vederea prelucrarii de catre Fundatie a datelor mele cu caracter personal si ale fiului/fiicei mele,  atat in scopul procesarii acestui formular, cat si in scopul bunei derulari a relatiei contractuale;

3)       Am luat la cunostinta ca dispun si îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 si de Regulamentul european privind protectia datelor cu caracter personal – dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa instantei de judecata.

 

CONSIMTAMANT

Accept prezentul formular pentru a indica faptul ca:

(i) am citit si am inteles in totalitate cele de mai sus, si:

(ii) consimt la prelucrarea si utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, in conformitate cu cele indicate in prezentul formular.