Confiscarea specială din dosarul ICA, descrisă în amănunt

Decizia completului condus de judecătoarea Camelia Bogdan în dosarul ICA este foarte detaliată în ceea ce privește confiscarea specială.

Instanța oferă, în premieră, cadrul în care se va desfășura recuperarea prejudiciului, indicând cât se poate de clar instituțiile responsabile și responsabilitățile fiecăreia:
– procurorul șef al DNA,
– conducerea Administrației Finațelor Publice sector 1,
– conducerea Administrației Finațelor Publice Ilfov
– Biroului pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele UE din cadrul Ministerului Justiției.

Acest mod detaliat de descriere a procedurii și actorilor instituționali implicați poate mări procentul de executare a deciziilor de confiscare și se poate constitui în exemplu de bună practică.

Recent, procurorul șef al DNA Laura Codruța Kovesi a criticat nivelul scăzut de recuperare a prejudiciului și de executare a deciziilor de confiscare, potrivit raportului DNA acesta fiind anul trecut de aproximativ 5%.

Comunicatul DNA redă această descriere amănunțită realizată de instanța de la Curtea de Apel, cu proceduri și instituții responsabile, a felului în care se va produce confiscarea specială:

„Dispune confiscarea următoarelor bunuri: 

– imobilul teren intravilan în suprafață de 29.220,03 mp situat în București, sector 1, strada Gârlei și a construcțiilor aferente înscrise în aceeași carte funciară care vor trece în patrimoniul statului liber de orice sarcini.

– imobilul teren intravilan în suprafață de 4457 mp situat în București, sector 1, strada Gârlei, care va trece în patrimoniul statului liber de orice sarcini. 

– imobilul teren intravilan în suprafață de 3000 mp situat în București, sector 1, strada Gârlei, și a construcțiilor aferente care vor trece în patrimoniul statului liber de orice sarcini.

– imobilul situat în șoseaua București – Ploiești, sector 1, București, compus din teren în suprafață de 4184,41 mp și construcția în suprafață 3140 mp edificată pe acesta cu suprafața construită la sol de 1986,25 mp, care vor trece în patrimoniul statului liber de orice sarcini.

– de la numita V. C. R. suma de 2.984.358,3 lei reprezentând contravaloarea a 9.947.861 acțiuni deținute la SC C. C. A.I. SA (fostă SC ICA SA), donate de către inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. R. conform contractului de donație .

– de la numita V. C. M. suma de 2.984.358,6 lei, reprezentând contravaloarea a 9.947.862 de acțiuni deținute la SC Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SA (fostă SC ICA SA), acțiuni ce au fost donate de către inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. M. conform contractului de donație.

– de la inculpatul Voiculescu Dan, în calitate de beneficiar real al Companiei G. SA București la data încheierii contractului de între Compania G. SA București, în calitate de proprietar și SC R. SA, în calitate de chiriaș, a sumelor încasate cu titlu de chirie în baza contractului sus menționat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, în cuantum de 76,5% în perioada 30.06.2003 – 06.06.2006, respectiv suma de 3.515.756,4 USD plus TVA aferent, calculată la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberării facturilor conform art. 1 din contractul de închiriere.

– de la numita V. C. M. a sumelor încasate în calitate de acționar al Compania G. SA București începând cu data de 06.06.2006, conform contractului de donație autentificat pe parcursul derulării contractului de închiriere între Compania G. SA București, în calitate de proprietar și SC R. SA, în calitate de chiriaș, cu titlu de chirie în baza contractului sus menționat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, în cuantum de 37,375% începând cu data de 06.06.2006, sumă care se va calcula de organele care vor pune în executare prezenta decizie penală în funcție de criteriile menționate în cuprinsul art. 1 din contractul de închiriere.

– de la numita V. C. R. a sumelor încasate în calitate de acționar al Compania G. S.A. București începând cu data de 06.06.2006, conform contractului de donație pe parcursul derulării contractului de închiriere între Compania G. SA București, în calitate de proprietar și SC R. SA, în calitate de chiriaș, cu titlu de chirie în baza contractului sus menționat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, în cuantum de 39,125% începând cu data de 06.06.2006, sumă care se va calcula de organele care vor pune în executare prezenta decizie penală în funcție de criteriile menționate în cuprinsul art. 1 din contractul de închiriere.

Dispune luarea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător în vederea confiscării speciale a echivalentului în lei de la data punerii în executare a dispoziției de indisponibilizare a sumei de 3.515.756,4 USD plus TVA aferent, calculată la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberării facturilor conform art. 1 din contractul de închiriere, asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului Dan Voiculescu, inclusiv asupra conturilor societăților comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în țară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziții de indisponibilizare.

Desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispoziției de indisponibilizare asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului Dan Voiculescu, inclusiv asupra conturilor societăților comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în țară sau în străinătate în vederea confiscării speciale a sumei de 3.515.756,4 USD plus TVA aferent, calculată la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberării facturilor conform art. 1 din contractul de închiriere, organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-sef al Direcției Naționale Anticorupție și Administrația Finanțelor Publice a Sectorului 1 București.

Dispune sesizarea Biroului pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, să facă verificări pentru identificarea bunurilor mobile și imobile ale persoanelor fizice Voiculescu Dan, V. C. R. si V. C. M., inclusiv a conturilor societăților comerciale la care aceștia figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați, directori sau administratori, situate în țară sau în străinătate, cu mențiunea că în cererea ce urmează a fi adresata prin Rețeaua Interagenții Camden de Recuperare a Creanțelor (CARIN) se va specifica că este necesara si identificarea conturilor deschise pe numele unor persoane fizice/juridice care părțile menționate sunt împuterniciți, beneficiari reali, asociați, directori sau administratori, identificarea rulajului conturilor menționate in anexa in vederea stabilirii beneficiarilor reali.

Instituie măsura sechestrului asigurător asupra imobilul situat în șoseaua București – Ploiești, , sector 1, București, compus din teren în suprafață de 4184,41 mp și construcția în suprafață 3140 mp edificată pe acesta cu suprafața construită la sol de 1986,25 mp.

Desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispoziției de indisponibilizare a sechestrului asigurător instituit asupra imobilul situat în șoseaua București – Ploiești, sector 1, București, compus din teren în suprafață de 4184,41 mp și construcția în suprafață 3140 mp edificată pe acesta cu suprafața construită la sol de 1986,25 mp, organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-sef al Direcției Naționale Anticorupție și Administrația Finanțelor Publice Ilfov.

Menține măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –DNA, prin ordonanța din data de 03.10.2008 prin care s-a dispus instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor și a sumelor de bani aparținând inculpaților în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune , după cum urmează:

A – sumele de bani disponibile în conturile bancare deținute de inculpatul Voiculescu Dan la o bancă până la concurența sumei de 15.000.000 RON- sold la data aplicării măsurii de 309.604 EUR, 1.130.085 USD, 93.061 RON, 236,09 CHF și, respectiv 433,00 GBH- n.n. până la concurența sumei de 5.000.000 RON – sold la data aplicării măsurii de 12.886,39 USD, indisponibilizate prin procesul-verbal de aplicarea a sechestrului din data de 03.11. 2008;

B – imobilul situat în București, strada Șoseaua Dimitrievici Pavel Kiseleff, sector 1, aflat în proprietatea inculpatului Voiculescu Dan cu o valoare estimată de 250.000 EUR pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător;

C – imobilul situat în București, sector 2, strada Elev Ștefănescu Ștefan, aflat în proprietatea inculpatului Sin Gheorghe cu o valoare estimată de 110.000 EUR – pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător;

D – imobilul situat în București, sector 4 , strada Drumul Gazarului, aflat în proprietatea inculpatei Ene Vica cu o valoare estimata de 88.000 EUR pentru care s-a dispus instituirea sechestrului;

E – imobilul situat în Otopeni, strada 23 August, județul Ilfov aflat în proprietatea inculpatului Mencinicopschi Gheorghe și a intervenientei M. D. cu o valoare estimată de 456.000 EUR pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător;

F – terenul în suprafața de 504,6 mp (suprafață măsurată 487,21 mp) amplasat în București, strada Austrului, Sector 2; teren de 122,01 mp reprezentând cotă indiviză aferentă apartamentului, situat în București, sector 2, strada Tuzla; teren în suprafață de 2,88 mp reprezentând cotă indiviză aferentă boxei nr. 217, situată în București, sector 2, strada Tuzla; teren în suprafață de 3,93 mp reprezentând cotă indiviză aferentă parcării cu nr. 116 situată în București, sector 2, strada Tuzla; un nr. de 10 părți sociale aparținând lui Pantiș Sorin reprezentând o participație de 100% la capitalul social al SC F. C. SRL; un nr. de 49 părți sociale aparținând lui Pantiș Sorin reprezentând o participație de 49% din capitalul social al SC T. E. SRL.; apartament situat în București, strada Austrului.; apartament situat în București, strada Austrului.

G – imobilul situat în București, sector 3, strada Decebal, aflat în proprietatea inculpatului Sandu Jean –Catalin cu o valoare estimata de 210.000 EUR; 

H – imobilul (teren + clădire) amplasat în București, strada Șoseaua București-Ploiești, sector 1 cu valoare estimata de 1.000.000 EUR și imobilul amplasat în București, sector 2 , strada Avrig, cu o valoare estimată de 95.000 EUR, bunuri aflate în proprietatea inculpatului Săvulescu Vlad-Nicolae pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător.”