Comunicat de presa

Luni, 22 aprilie 2013, la Hotel Intercontinental, Bucureşti, Sala Fortuna, s-a desfășurat conferinţa Dreptul concurenţei – o abordare interdisciplinară.

Evenimentul organizat de Freedom House România şi Institutul Naţional al Magistraturii în parteneriat cu Ministerul Public, Consiliul Concurenţei, Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Achiziţii şi Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes (MEDEL), a marcat deschiderea proiectului Economie, Legislaţie şi Concurenţă: Pregătire Interdisciplinară pentru Magistraţi, finanţat de Comisia Europeană prin programul Justiţie Civilă şi s-a concentrat pe analiza juridică şi economică a unor aspecte ale dreptului concurenţial european şi naţional.

Temele abordate au fost: Dreptul european al concurenţei. Realitate, evoluții şi tendinţe (Diana UNGUREANU – formatorINM, judecător), Cartelurile şi abuzul de poziţie dominantă aspecte juridice (Fabio FILPO avocat specializat în antitrust şi telecomunicaţii, asociat, FratiniVergano – European Lawyers, Belgia), Procedurile concurenţiale prevăzute în legislaţia achiziţiilor publice şi privatizării. Mod de aplicare şi efecte practice (Sorin FUSEA – preşedinte, Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Achiziţii), Protecţia concurenţei prin mijloace de drept penal (Marius BULANCEA procuror, consilier al procurorului general, Ministerul Public) şi Ponderea analizei economice în raport cu analiza juridică în domeniul concurenţei carteluri, abuz de poziţie dominantă şi concentrări economice (Paul PRISECARU – economist şef, Consiliul Concurenţei).

Evenimentul s-a bucurat de participarea magistraţilor, membri ai grupului ţintă, şi de implicarea reprezentanților instituţiilor relevante în domeniu.

Speakerii au subliniat continuitatea acestui proiect cu initiațiva precedentă derulată în domeniul concurenţei, finanţată de asemenea de Comisia Europeană (Cristina GUSETH – director, Freedom House România), natura interdisciplinară a programului actual in abordarea sa din dubla perspectiva – juridică şi economică (Octavia SPINEANU MATEI – director, Institutul Naţional al Magistraturii), importanţa comunicării între instituţiile relevante în domeniu care să asigure aplicarea eficientă şi respectarea regulilor concurenţei (Bogdan CHIRIŢOIU – preşedinte, Consiliul Concurenţei) şi au propus noi direcţii de interes în domeniu, precum dezvoltarea dreptului penal al concurenţei (Marius BULANCEA procuror, consilier al procurorului general, Ministerul Public).

Seria de prezentări a fost deschisă de Diana Ungureanu. Aceasta a început expunerea referindu-se la acţiunile în daune pentru încălcarea regulilor concurenţei şi la coordonarea între aplicarea privată şi cea publică a dreptului concurenţei. Doamna Ungureanu a abordat trei elemente, respectiv accesul la documentele necesare, clemenţa şi proporţionalitatea aplicării, exemplificând prin referiri la jurisprudenţa specifică. Cea de-a doua parte a prezentării a fost dedicată relevanţei şi incidenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în domeniul concurenţei. Doamna Ungureanu a dat exemple din jurisprudenţa europeană şi a făcut referire la natura juridică a amenzilor aplicate de către Comisie. Prezentarea a conţinut de asemenea două menţiuni în legătură cu privelegiul confidenţialităţii avocat – client, prin referire la jursiprudenţa specifică a CEDO dar şi a Curţii Europene de Justiţie, şi invocarea erorii de drept de către apărare într-un caz de încălcare a dreptului concurenţei.

Următorul vorbitor a fost Fabio Filpo. Acesta s-a concentrat pe expunerea instrumentelor economice şi juridice aflate la îndemâna judecătorilor în identificarea cartelurilor şi abuzurilor de poziţie dominantă. Dl Filpo a subliniat caracterul interdisciplinar al procesului de identifcare şi sancţionare a încălcărilor dreptului concurenţei. De asemenea, a explicat diferenţa dintre date economice, reprezentând dovezi şi analize bazate pe acestea, şi argumente economice. Fabio Filpo a exemplificat aria analizei economice în domeniul concurenţei prin referire la definirea pieţei, puterea pieţei şi efectele compartamentelor anticoncurenţiale.

Seria prezentărilor a fost completată de către Sorin Fusea. Pornind de la teoria economică privind cauzalitatea dintre creşterea concurenţei pe piaţă şi alocarea adecvată a resurselor, dl Fusea a elaborat un model explicativ privind incidenţa regulilor de concurenţă în domeniul achiziţiilor publice cu referire inclusiv la implicarea Consiliului Concurenţei în verificarea elementelor de natura concentrărilor economice, condiţionarea depunerii ofertei de cumpărare de obţinere a unui aviz şi autorizarea măsurilor de sprijin susceptibile de a constitui ajutor de stat, aplicabile potrivit OUG nr. 8/2003. În concluzie, Sorin Fusea a subliniat nevoia unei publicităţi adecvate care să permită depunerea de oferte pertinente, importanţa monitorizării fenomenelor ce ţin de împărţirea pieţei, grija sporită privind utilizarea eficientă a banilor publici şi sancţionarea imediată a achiziţiilor la preţuri supraevaluate.

Marius Bulancea a abordat subiectul protecţiei concurenţei prin mijloace de drept penal. Acesta a explicat avantajele unui asemenea demers, de criminalizare a dreptului concurenţei, sub forma efectului preventiv, mesajului public şi eficientizării investigaţiilor. Printre dezavantajele acestui proces, dl Bulancea a menţionat standardul înalt de probaţiune, specificitatea procedurilor, durata lungă a investigaţiilor şi dificultăţile de cooperare instituţională. Prezentarea a cuprins exemple şi modele din cazuistica mondială.

Ultima prezentare a aparţinut lui Paul Prisecaru. Acesta a analizat raportul dintre analiza economică şi cea juridică în domeniul concurenţei, cu referire în special la formarea cartelurilor şi a concentrărilor economice, şi constatarea abuzului de poziţie dominantă. Dl Prisecaru a subliniat fundamentul economic al politicii de concurenţă şi a expus principalele metode de analiză (cantitativă şi calitativă) din domeniu, caracterizând importanţa momentului la care se foloseşte analiza economică precum şi, indiferent de tipul de încălcare a concurenţei aflat în investigaţie, a definirii pieţei relevante.

Finalul conferinţei, respectiv secţiunea de Q&A, s-a axat pe aspectele economice expuse de dl Prisecaru şi dl Filpo. Vorbitorii şi participanţii au subliniat natura interdisciplinară şi importanţa analizei economice complementare celei juridice în judecarea corespunzătoare a cazurilor de încălcare a dreptului concurenţei.

Conferinţa va fi urmată de trei seminarii de specializare pentru magistraţi.