Codul Penal prevede conficarea extinsă

Monitorul Oficial nr. 258 din 19 aprilie 2012 a publicat Legea 63 2012 care modifică şi completează Codul penal al României şi Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Noua lege introduce confiscarea extinsă în Codul penal. Introducerea confiscării extinse are la bază o decizie a Consiliului Europei Consiliul Europei, apreciind că România, alături de alte state membre, nu este încă în măsură să confişte în mod eficient produsele infracţiunilor, a adoptat Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea.