Rasişti prin ignoranţă vs toleranţi prin educaţie

Puteţi alege să fiţi toleranţi cu romii sau să fiţi ignoranţi, să îi discriminaţi, să le spuneţi ţigani, vorbă ce vine din perioada de robie şi înseamnă „de neatins”. Societatea evoluează, deci noi alegem să fim rasişti prin ignoranţă sau toleranţi prin educaţie şi cultură.

Webinar Identitatea Comunității Rome 
Cum abordăm atitudinile discriminatorii în perioada pandemiei? 

Freedom House Romania desfășoară, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2020, proiectul „No HateRedactarea incluzivă a articolelor despre romi în perioada pandemiei COVID-19”. Proiectul este derulat de Freedom House Romania, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește receptivitatea jurnaliștilor față de tema drepturilor omului și a minorităților, cu accent pe minoritatea romă.

Proiectul include două webinarii și un concurs. Pe 29 octombrie 2020 a avut loc primul webinar, despre „Identitatea Comunității Rome”, care a reunit 15 jurnaliști din presa scrisă, radio și TV din România, care scriu despre comunitatea romă, cu sociologul Gelu Duminică. Specific, expertul s-a referit la „Cum abordăm atitudinile discriminatorii în perioada pandemiei?”. În video-ul de mai jos, am extras, secvențe prin care milităm pentru conştientizarea discriminării de zi cu zi a romilor şi eliminarea rasismului. Gelu Duminică a menționat mai multe expresii – folosite și azi – care pun persoanele rome într-o lumină proastă, amintind de perioada de sclavie a acestora timp de 500 de ani, pe teritoriul românesc.

Conform webinarului, sclavia romilor – chiar dacă s-a încheiat de 170 de ani – continuă sub forma marginalizării și a accesului slab la educație și necesitatea acestora de a recurge la locuri de muncă unde sunt exploatați și menținuți într-o stare de ‘sclavie modernă’.

În webinar a fost prezentă și Cătălina Olteanu – prima femeie romă numită în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Cătălina a fost invitată la solicitarea jurnaliștilor de a dialoga direct cu cineva reprezentativ din comunitatea romă. La nivel european, romii sunt protejați printr-o strategie pentru diminuarea discriminării pe motive etnice.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Proiect derulat de: