Casa Dosoftei, clădirea monument ce găzduiește cea mai veche tipăritură în limba română din Moldova, reabilitată cu bani europeni – PressHub

Casa Dosoftei, clădirea monument ce găzduiește cea mai veche tipăritură în limba română din Moldova, va fi reabilitată cu fonduri europene. Valoarea proiectului este de circa 3,6 milioane lei, iar termenul de finalizare a proiectului este 12 luni.

Lucrările vor fi realizate de firma Iasicon SA, cea care a realizat și reabilitarea Palatului Culturii din Iași, dar și a altor clădiri din categoria monumentelor istorice din Iași.
Valoarea totală a proiectului este de 3.670.826,46 lei din care 3.597.060 ,07 lei sunt bani ce provin din fonduri structurale, restul, 72.766,39 lei, fiind achitat de Consiliul Județean.

Instituția ieșeană a obținut finanțare europeană pentru restaurarea Muzeului “Sfântul Ierarh Dosoftei-Mitropolitul” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural reprezintă o alternativă viabilă pentru…