Fondurile europene si oportunitatile de finantare in contextul obiectivelor Strategiei 2020 – tema seminarului „Bursele Europene: Jurnalisti în dialog” de la Constanta

Aura RĂDUCU, expert în finanțări europene: „Avem o absorbție așa de mică de fonduri structurale pentru că avem o fărâmițare administrativă în mici comune și orașe. Este structura cea mai nepotrivita pentru fondurile structurale.”

Finanțarea europeană în perspectiva noii perioade de programare și a obiectivelor Strategiei Europa 2020 a fost tema centrală discutată la ultimul seminar din 2014 din cadrul proiectului „Bursele Europene: Jurnaliști  în Dialog”, desfășurat la Constanța. 

Aura RĂDUCU – Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, fost expert al Comisiei Europene – a prezentant participanților – jurnaliști și bloggeri din provincie – noile ținte pe care Uniunea Europeană și România și le-au stabilit pentru a fi atinse în 2020.

Au fost subliniate problemele legate de țintele prea joase stabilite de România în comparație cu Uniunea Europeană în sectoare precum cercetarea și inovarea, educația superioară și abandonul școlar, situație care are drept efect diminuarea sumelor primite pentru perioada 2014-2020.  

În ceea ce privește situația absobției fondurilor, s-a discutat despre necesitatea creării unor stategii pluri-anuale coerente în domeniul cercetării și inovării, dar și al transporturilor. În privința lucrărilor publice de transport, Aura Răducu a arătat că României îi „lipsesc standardele si prețurile de referință.” Pe de altă parte, doamna Răducu a apreciat că „lipsa de infrastructură este considerată o oportunitate de dezvoltare.”

O altă explicație pentru gradul scăzut al absorbției ține de fărâmițarea administrativă, a explicat Aura Răducu:

„Avem o absorbție așa de mică de fonduri structurale pentru că avem o fărâmițare administrativă în mici comune și orașe. Este structura cea mai nepotrivita pentru fondurile structurale. Este nevoie de o reforma administrativă de jos în sus, mai întâi cu schimbări la nivel de comune.”  

 

Seminarul s-a desfășurat între 11 și 13 iulie 2014 și a fost organizat de Freedom House România și Reprezentanța Comisiei Europene la Constanța. 

Au participat 14 jurnaliști locali și bloggeri din provincie, discuțiile avându-i drept speakeri pe Angela FILOTE (șefa Reprezentanței CE la București), Otilia NUȚU (specialist în politici de energie, Expert Forum), Mihai ROȘIORU (ofițer de presă, Reprezentanța CE în România), Cristina GUSETH (director Freedom House România), Aura RĂDUCU (BERD) și Dan SUCIU (jurnalist, specialist în economie).