Atelier pentru Jurnaliști, 12 – 13 iunie 2019, parte din proiectul ”Defending Media Freedom”

Atelierul face parte dintr-un proiect care urmărește să sprijine jurnaliștii aflați în dificultate, folosind o abordare multidisciplinară, pentru crearea de noi competențe și facilitarea accesului la formarea profesională.
            Vom oferi jurnaliștilor care au fost hărțuiți sau care au nevoie de sprijin bune practici și abilități pentru a lucra sub presiune, pentru a proteja libertatea presei și libertatea de exprimare. Pentru a realiza acest lucru, vom organiza ateliere în care jurnaliști cu experiență, avocați și procurori vor împărtăși bune practici și vor elabora proceduri de gestionare a crizelor.

            În cadrul sesiunilor din atelier vom oferi pregătire pe următoarele subiecte:

  • Directive europene ce influențează munca jurnaliștilor (avertizorul de integritate, fake news, dreptul de autor, jurisprudența CEDO, regulile GDPR, Convenția Europeană pentru Drepturile Omului)
  • Legislația suport pentru protecția jurnaliștilor (libertatea de exprimare, protecția surselor, 52/2003, 544/2001, cenzura și protecția muncii în domeniul jurnalismului)
  • Fact checking (ca proces jurnalistic, dar și din punct de vedere juridic)
  • Măsuri de siguranță pentru atacuri cibernetice
  • Răspunderea penală și răspunderea civilă a jurnaliștilor
  • Studii de caz relevante prezentate de jurnaliști
            Invităm jurnaliștii interesați de subiectele menționate să aplice pentru a participa la acest atelier. În caz că numărul jurnaliștilor este mai mare decât locurile disponibile, vom selecta jurnaliștii astfel:
  • au prioritate jurnaliștii care fac muncă de investigație
  • vom selecta doar un jurnalist per redacție/publicație
dacă au demonstrat etică și integritate în experiența lor profesională.
 
              Atelierul va avea loc la Biblioteca Națională din București, în 12 și 13 iunie, între orele 9:30 și 17:00.
 Acoperim cheltuielile de transport și cazare pentru jurnaliștii din presa locală.       
              Jurnaliștii pot aplica până în data de 5 iunie (ora 24:00) trimițând un CV / o biografie la adresa de mail [email protected].