“Analize și soluții pentru diminuarea traficului de minori în spațiul U.E.”

Miercuri, Joi și Vineri, 24-26 aprilie 2013, la I.A.A. (International Advertising Association), București, Calea Victoriei, 126, a avut loc sesiunea de training “Analize și soluții pentru diminuarea traficului de minori în spațiul U.E.”

Training-ul a fost primul eveniment al proiectului “Combaterea traficului de minori – creșterea eficienței forțelor de poliție din UE și EEA prin implementarea directivelor și normelor în domeniu”, derulat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul JUST/2011-2012/DAP/AG, DAPHNE III /2007-2013, Comisia Europeană – Directorate – General Home Affairs.

Sesiunea de training a constat în pregătirea unor grupuri pilot de participanți (ofițeri operativi și asistenți sociali) care interacționează direct cu victimele traficului internațional de ființe umane, punând accentul pe implementarea normelor și directivelor UE din domeniu.

Evenimentul a avut rolul de a aduce împreună partenerii de proiect, partenerii străini, reprezentaţi ai grupului ţintă (ofițeri operativi și asistenți sociali), dar şi alţi actori importanţi din domeniu, cu scopul prezentării şi discutării unor exemple de bună practică, atât din România, cât şi din alte state membre, în domeniul combaterii traficului de minori. Proiectul a dezbătut o problemă extrem de sensibilă cu care poliția, serviciile sociale și celelalte instituții implicate se confruntă atunci când au de-a face cu o victimă a traficului de ființe umane: identificarea minorilor și comportamentul față de aceștia.

Trainingul a fost deschis de o serie de discursuri introductive din partea reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor partenere în cadrul proiectului, precum și a unor ivitați din partea ambasadelor țărilor participante în proiect, urmate de o serie de prezentări ale rolului instituţiilor publice și al ONG-urilor în lupta traficului de minori.

În această secţiune au luat cuvântul Angel Tîlvăr (președinte, Comisia de Învățământ, Știință, Tineret și Sport a Camerei Deputaților, membru al Grupului din Parlamentul României pentru combaterea traficului de persoane), Cristina Guseth (director, Freedom House România), Elena Tudor (director, Direcția Protecția Copilului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice), Huub Alberse (Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România), Malene Muusholm (director, Nest International, Danemarca) și Ineke van Buren (manager de proiect, Fier Fryslân, Olanda).

Vorbitorii au subliniat importanţa colaborării dintre instituţiile publice şi societatea civilă în cadrul acestui proiect şi utilitatea folosirii experienţei statelor membre în combaterea traficului de minori. Discuţiile au vizat şi dificultăţile sistemului de identificare a victimelor minore traficate din România, care trebuie îndreptate și îmbunătățite. Totodată, Elena Tudor, directorul Direcției Protecției Copilului, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a subliniat faptul că prin această inițiativă și prin exemplul de bune practici oferit de partenerii străini, pot fi identificate modele care pot fi adaptate României.

Aceste discuţii au fost urmate în prima zi de două paneluri în cadrul cărora principalele teme abordate au fost Traficul de copii din România. Identificarea, referirea și managementul de caz aplicat copiilor victimă, Indicatori. Drepturile copilului și asistența minorilor, Asistența și protecția victimelor traficului de persoane în Olanda.

În aceste secţiuni au luat cuvântul Carmen Șahan (consilier superior al Direcției Generale a Protecției Copilului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice), Iara de Witte (asistent social, Departamentul Protecția Copilului – ECPAT Olanda), Ineke van Buren (manager de proiect, Fier Fryslân Olanda) și Malene Muusholm (director, Nest International Danemarca).

Vorbitorii au apreciat importanţa acestui proiect în măsura în care oferă o perspectivă de ansamblu asupra traficului de minori din România și din Uniunea Europeană, subliniind necesitatea dezvoltării unor instrumente noi care să ajute la depăşirea obstacolelor din domeniu.

Prezentarea doamnei consilier superior Carmen Șahan, s-a axat pe datele furnizate de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) în 2011, potrivit cărora, 72 % din minorii exploatați sunt victime ale traficului transfrontalier, majoritatea fiind fete minore, exploatate sexual. Problemele apar în ceea ce privește identificarea și referirea acestor victime. Carmen Șahan a adus în discuție modalitatea de desfășurare a intervievării minorului care a fost victima traficului de persoane, necesitatea pregătirii adecvate a personalului specializat, la nivel județean, dar și o mai mare deschidere către ONG-uri.

Partenerii străini au prezentat cazuri concrete ale unor minori români traficați în Olanda și Danemarca, oferind exemplele lor de identificare și tratare a victimelor.

Prima zi a training-ului s-a încheiat cu 2 focus group-uri la care au participat ofițerii operativi și asistenții sociali români. Cercetarea calitativă rezultată în urma acestor discuții va fi sistematizată și prelucrată în scopul elaborării unui manual pe baza input-ului oferit de grupul țintă, asigurând astfel relevanţa şi utilitatea activităţilor.

Cea de-a doua zi a trainingului a debutat cu un prim panel în care Floor Jansen, ofițer operativ din partea National Crime Squad Olanda și Maja Larsen, vice-comisar de poliție la National Center of Investigation (NEC) Danemarca, au prezentat prin cazuri concrete planul strategic precum și tehnicile de identificare a minorilor traficați și procedurile pe care le urmează poliția din cele două țări, în vederea rezolvării cazurilor de sclavie modernă în care sunt implicați copii.

În cel de-al doilea panel a luat cuvântul Iana Matei, președintele Reaching Out Romania. Punând accentul pe psihologia victimei traficate și pe sindromul Post Traumatic Stress Disorder, prezentarea a fost urmată de o dezbatere referitoare la diferențele de procedură în cele trei țări: România, Olanda și Danemarca. Activitatea cestei zile s-a încheiat cu alte două focus-grupuri.

Sesiunea de training s-a încheiat vineri, 26 aprilie, prin stabilirea unor concluzii referitoare la identificarea vulnerabilităților sistemului legislativ din România. Totodată, specialistul în drept, Lucian Băgia, a întărit nevoia dezvoltării unui program de monitorizare a instituțiilor publice active în cadrul procesului de combatere a traficului de minori și necesitatea existenței unui grup de experți în domeniul legislativ, care să colaboreze cu toate aceste organisme, în vederea unificării legislative în domeniul traficului de copii.

Cu ocazia training-ului a fost anunţată şi lansarea paginii web dedicate proiectului, unde pot fi găsite detalii:http://reachingout.ro/daphne/index.php

Persoană de contact: 

Mihaela Tivdă – coordonator proiecte, Freedom House România

Adresa: Bd. Ferdinand, 125, sector 2, București

Telefon: 021-253.28.38

Mobil: 0731.909.909

E-mail: [email protected] 

 

Trainingul  a fost organizat de către Fundaţiile Reaching Out România  și Freedom House România,

 în parteneriat cu

 Fier Fryslân Olanda, The Nest International Danemarca și National Crime Squad Olanda