80 milioane de euro pentru relansarea transporturilor navale: Platforma multimodală din Portul Galați construită după model german

Apartenența Portului Galați la coridorul TEN-T Rin-Dunăre este o șansă a comunității la dezvoltare, în condițiile declinului industriei grele. Modernizarea portului și realizarea noilor platforme adaptate containerelor sunt parte a unui proiect cu finanțare europeană în valoare de circa 80 de milioane de euro, modelul luat în considerare pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii fiind cel al portului german Duisburg. Un mare avantaj îl constituie prezența în terminalul portuar a liniilor ferate atât cu ecartament european, cât și după standardele ruse.

Modernizarea infrastructurii portuare și realizarea unei platforme logistice în care să fie îmbinate facilitățile fluvio-maritime cu cele feroviare și rutiere vor fi „motorul” relansării și dezvoltării portului Galați. Mai mult, proiectul realizării unei platforme multimodale orientate spre transportul containerizat de mărfuri este unul important pentru întreaga comunitate locală prin…