Freedom House România angajează Coordonator de proiecte

Căutăm persoană cunoscătoare și dedicată muncii în ONG care va ține în mână inițiativele și proiectele organizației, având o capacitate sporită de analiză și sinteză, spirit creativ și inovativ, experiență în derularea și managementul de proiecte.

Oferim un mediu de lucru plăcut, în centrul Bucureștiului, cu o echipă de excepție care are peste 20 de ani de experiență și colaboratori din variate domenii: media, justiție, tematici europene, sociale, drepturile omului.

Fișa postului

Organizația: Fundația Freedom House INC – Filiala București

Funcția/postul, loc de muncă: Coordonator proiecte

Relații funcționale: cu toate departamentele, ceilalți coordonatori, colaboratori externi

Relații de reprezentare: partenerii de proiect, finanțatori

Calități necesare postului:

• Capacitate de analiză și sinteză;
• Spirit creativ și inovativ în activitatea de cercetare;
• Rezistență la sarcini repetitive;
• Ușurință în exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi în public;
• Adaptabilitate la variate situații de lucru;
• Capacitate de rezistență la lucru sub presiune.

Educație și pregătire profesională:

• Studii superioare în project management, științe politice, relații internaționale și studii europene, administrație, istorie, sau alte domenii conexe relevante;
• Limba engleză – nivel avansat;
• Cunoașterea PC -ului la nivel avansat;
• Cunoștințe medii în gestionare de proiecte, bazate pe experiență anterioară de minim 1 an.

Atribuții și sarcini specifice:

• Scrie de proiecte și cereri de finanțare;
• Asigură managementul general al proiectelor;
• Îndeplinește funcții de management, monitorizare, evaluare și control în implementarea proiectelor;
• Identifică oportunitatea în concordanță cu obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectelor;
• Reprezintă organizația în relațiile protocolare cu organisme/organizații cu impact real/potențial în implementarea proiectelor;
• Asigură corespondența cu finanțatorii (e.g. Comisia Europeană, ambasade, Consiliul Europei);
• Asigură dezvoltarea activităților propuse în implementarea proiectelor;
• Asigură gestionarea eficientă a resurselor proiectelor;
• Stabilește modul de comunicare și raportare a echipei în vederea implementării proiectelor;
• Stabilește obiectivele echipei și termenele limită, urmărește îndeplinirea la timp a activităților, stabilește căile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor;
• Urmărește respectarea termenelor prevăzute în proiect;
• Întocmește rapoartele tehnice finale de proiect;
• Verifică și aprobă timesheet-urile echipei de proiect;
• Participă la evenimentele organizate în cadrul proiectului;
• Dezvoltă baze de date.

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-ul însoțit de o scurtă scrisoare de motivație la adresa de e-mail office[at]freedomhouse.ro cu subiectul „Coordonator de proiecte”. Apelul la aplicații rămâne deschis până când postul va fi ocupat, iar aplicațiile vor fi examinate pe măsură ce vor fi primite.

Data începerii exercitării funcției va fi agreată de comun acord.  

Remunerația va fi proporțională cu profilul candidatului. Postul presupune prezență fizică, 8 ore/zi, Luni-Vineri, și o scurtă perioadă de probă.

Te așteptăm în echipa noastră!

Pentru informații suplimentare, ne găsiți la adresa de e-mail: office[at]freedomhouse.ro sau la numărul de telefon: 040314250583.

Freedom House România (FHR) este o organizație nepartinică, non-profit, care promoveaza libertatea, democrația și drepturile omului. Cu un renume bine intemeiat, Freedom House România activează în domeniile: drepturile omului și libertățile fundamentale, democrație și stat de drept, bună guvernare și integrare europeană, educație civică.

Te invităm să afli mai multe despre Freedom House, echipa și proiectele pe care le implementăm la https://freedomhouse.ro/