Register

Am lansat a doua ediție a Ghidului pentru practicieni în domeniul achizițiilor publice

Actualizarea ghidului de achiziții a fost impusă de noile directive în domeniul achizițiilor publice și de noile legi adoptate în 2016. Am realizat această nouă ediţie în cadrul proiectului european „Lege, economie, competiţie și administraţie – dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în lupta împotriva fraudei în achiziţii publice”, a cărui conferință de închidere a avut loc în data de 14 decembrie 2016.
Ghidul este disponibil https://ghidachizitii2017.lfwd.io/și urmărește cele trei etape ale procesului de achiziție publică, așa cum sunt ele definite de noua legislație în achiziții:
  • etapa de planificare/pregătire – etapă care se iniţiază prin identificarea necesităţilor autorității contractante și întocmirea referatelor de necesitate și include elaborarea strategiei anuale de achiziţie publică și a planului anual al achiziţiilor publice, consultarea pieţei în cazul în care autoritatea contractantă dorește să facă acest demers, elaborarea strategiei de contractare și a documentaţiei de atribuire pentru fiecare achiziţie în parte;
  • etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru – etapă ce debutează cu încărcarea în SEAP a documentaţiei de atribuire, include toate fazele de evaluare a ofertelor și se încheie în momentul intrării în vigoare a contractului;
  • etapa post-atribuire – etapă care se derulează în perioada implementării contractului/acordului-cadru, include monitorizarea execuţiei acestuia și se încheie cu analizarea rezultatelor obţinute comparativ cu cele preconizate în etapa de planificare și identificarea necesităţilor de îmbunătăţire a activităţii în viitor („lecţii învăţate”).
Am actualizat cu practica europeană relevantă a CJUE și capitolul dedicat principiilor generale care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică. Am actualizat cu prevederile legii PREVENT capitolul dedicat conflictului de interese în achizițiile publice și am adăugat un capitol dedicat detectării și investigării cartelurilor în achiziţiile publice, deschiderea spre concurenţă fiind un obiectiv al politicilor europene în materie de achiziţii publice. Două capitole sunt dedicate contestațiilor în fața CNSC și soluţionării litigiilor în domeniul achiziţiilor publice.

Am realizat această nouă ediţie în cadrul proiectului european „Lege, economie, competiţie și administraţie – dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în lupta împotriva fraudei în achiziţii publice”.

Având un caracter preventiv și public ţintă funcţionari din compartimentele de achiziţii din cadrul autorităţilor contractante și magistraţi, proiectul s-a derulat în paralel cu elaborarea și adoptarea noii legislaţii. Seminarele și dezbaterile proiectului au luat astfel în discuţie și noile prevederi, iar această a doua ediţie a ghidului reflectă în mare măsură discuţiile și clarificările aduse până în noiembrie 2016.

În lipsa unei practici consolidate pe noua legislaţie și în contextul unor prevederi interpretabile, inerente adoptării unui volum atât de mare și complex de legislaţie, consideraţiile din acest ghid – mai cu seamă cele de la capitolele 2, 3 și 4 – au un caracter orientativ, reprezentând puncte de vedere cristalizate în cele câteva luni ce au urmat intrării în vigoare a noilor legi și norme. Este, așadar, imperios necesară urmărirea site-ului ANAP și a evoluţiei legislaţiei terţiare, o clarificare legislativă a punctelor rămase în dispută fiind așteptată abia spre jumătatea anului 2017.

https://ghidachizitii2017.lfwd.io/

PROIECTE NAŢIONALE

WATCHDOG

27-02-2017

Sesizare către conducerea Parlamentului privind incompatibilitatea în care se află președintele Radioului public

Sesizare către conducerea Parlamentului privind incompatibilitatea în care se află președintele Radioului public

Alături de alte organizații, Freedom House România și Expert Forum solicită președinților Senatului și Camerei Deputaților să acționeze pentru aplicarea legii care reglementează situațiile de incompatibilitate și a deciziei de incompatibilitate definitive a ICCJ privind conducătorul Societății Române de Radio, instituție care îşi desfăşoară activitatea sub controlul Parlamentului.Președintele SRR, domnul Ovidiu Miculescu, se află în stare de incompatibilitate, conform deciziei definitive nr. 227/31.01.2017 dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.Cu toate acestea, domnul Ovidiu Miculescu nu a dat niciun semnal că ar intenționa să demisioneze, restabilind legalitatea la SRR. Mai mult, domnia sa continuă să reprezinte instituția inclusiv la consultările initiate de Comisia de Cultură din Senat cu privire la modificarea Legii 41/1994. Considerăm, în acest context, că este momentul ca Parlamentul să își exercite rolul de control, analizând efectele juridice ale acestei situații și adoptând măsurile care se impun pentru restabilirea legalității.Text integral

 

 

Cei care au câștigat și-au confirmat mai târziu valoarea
Cei care au câştigat de-a lungul timpului şi-au confirmat mai târziu valoarea, dovedind că selecţia este făcută într-un mod foarte riguros. Pentru mine a însemnat un plus de credibilitate ca jurnalist.
Serinela Spătărelu este director al Ziare.com, laureat al premiului „Tânărul Jurnalist al Anului” în 2003

Freedom House România este o organizaţie non-profit, nepărtinică, ce promovează demnitatea umană, libertatea, egalitatea şi democraţia. Freedom House și-a câștigat un renume bine întemeiat, ca promotor al drepturilor fundamentale ale omului și al valorilor democratice, al statului de drept şi al bunei guvernări.

Libertatea este posibilă numai într-un sistem politic democratic ce garantează diversitatea opiniilor, libertatea de expresie, dreptul la liberă informare, libera asociere și credința, protecţia și respectarea drepturilor minorităţilor.

Freedom House România sprijină inițiativele civice non-violente din societățile în care libertatea este refuzată sau amenințată și contestă orice idei și inițiative care contravin dreptului de a fi liber al fiecărui om.

Freedom House în imagini

copyright © 2013 Freedom House | Toate drepturile rezervate