Susţinerea confiscării extinse şi recuperărării produselor infracţiunii în România

A+ A A-

Confiscarea și confiscarea extinsă în spaţiul anglo-saxon

În Marea Britanie, Evaluarea Strategică Naţională a Crimei Organizate[1] (National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime) din 1 mai 2014 include corupţia, criminalitatea informatică, fraudele economice, traficul de persoane, pornografia infantilă şi bunurile obţinute în legătură cu aceasta, precum si spălarea banilor obţinuţi din activităţi infracţionale pe celor mai grave probleme din domeniul criminalităţii din spaţiul britanic, probleme de altfel cu impact transnaţional.În Marea Britanie, Evaluarea Strategică Naţională a Crimei Organizate[1] (National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime) din 1 mai 2014 include corupţia, criminalitatea informatică, fraudele economice, traficul de persoane, pornografia infantilă şi bunurile obţinute în legătură cu aceasta, precum si spălarea banilor obţinuţi din activităţi infracţionale pe celor mai grave probleme din domeniul criminalităţii din spaţiul britanic, probleme de altfel cu impact transnaţional.

1. Procedura

Conform Proceeds of Crime Act, pentru a fi dat un Ordin de confiscare este necesară îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii[2] printre care se numără:

- inculpatul trebuie să fie condamnat (execeptând situaţiile în care se poate apela la instanţe civile, caz în care nu este necesară existenţa unei hotărâri de condamnare definitive de către o instanţă penală),

- să fie găsit că a încălcat una dintre prevederile din cadrul secţiunilor 3,4 sau 6 din Legea de Condamnare (Sentencing Act, 2003) care vizează chestiuni procedurale precum hotărâri de luare în custodie şi eliberare condiţionată,

- să fie luată în considerare aplicarea unui ordin de confiscare, procurorul trebuie să ceară instanţei continuarea procedurilor în cazul în care aceasta nu alege să continue din oficiu, iar Curtea trebuie să decidă în ce măsură inculpatul a avut o conduită ilicită şi avantajele pe care le-a obţinut în urma acesteia.

Dacă instanța decide că inculpatul a obţinut anumite bunuri în urma acestor activităţi infracţionale, instanţa trebuie să evalueze suma de recuperat şi să iniţieze un ordin prin care să-i ceară să plătească respectiva sumă.

Datoria de a evalua valoarea bunurilor obţinute din infracţiuni şi de a iniţia un ordin de confiscare devine obligaţie pentru Curte în cazul în care aceasta constată că oricare dintre victimele comportamentului ilicit al inculpatului a iniţiat deja sau intenţionează să înainteze o acţiune în vederea reparării prejudiciului sau pentru vătămare corporală.

Apoi instanţa trebuie să evalueze în termeni de probabilitate beneficiile obţinute de către inculpat precum şi în ce măsură acesta a avut un comportament infracţional care a facilitat obţinerea lor.

Instanţa evaluează în termeni de probabilitate beneficiile obţinute de inculpat precum măsura în care un comportament infracţional a facilitat obţinerea lor.Inculpatului îî revine sarcina de a proba că a dobândit licit bunurile respective.Instanţa evaluează în termeni de probabilitate beneficiile obţinute de inculpat precum măsura în care un comportament infracţional a facilitat obţinerea lor.Inculpatului îî revine sarcina de a proba că a dobândit licit bunurile respective.Sarcina de a demonstra faptul că nu există o legătura de cauzalitate între beneficii şi comportament îi revine inculpatului.

Ultima condiţie vizează imposibilitatea condamnării în lipsă a inculpatului, distincţie fundamentală faţă de procedura confiscării extinse instituite prin recenta Directivă europeană privind îngheţarea şi confiscarea mijloacelor şi încasărilor faptelor penale din Uniunea Europeană.

Prevederile Legii de Condamnare[3] se aplică în mod retroactiv asupra infracţiunilor vizate precum şi asupra bunurilor obţinute înainte de intrarea sa în vigoare.

Existenţa comportamentului infracţional[4] poate fi constatată în cazul în care sunt regăsite următoarele elemente:

- comportamentul face parte dintr-o activitate mai largă care s-a desfăşurat pe o perioadă de şase luni,

- activitate pentru care s-au iniţiat anumite proceduri sau pentru care a fost deja condamnat,

- în urma acestei activităţi a obţinut beneficii de minim 5.000 de lire.

Valoarea bunurilor care pot fi recuperate se calculează scăzând din valoarea totală a tuturor proprietăţilor deţinute de persoana vizată obligaţiilor asumate în prealabil precum şi valoarea totală a bunurilor obţinute sub titlu de donaţie ("tainted gifts") despre care există motive să se considere ca au legătură cu activitatea infracţională. 

Termenele de confiscare pot fi extinse peste 24 de luni doar în cazul unor circumstanţe extraordinare, iar neplata atrage pedeapsa cu închisoarea.

Termenele pentru pedeapsa cu închisoarea sunt stabilite în mod expres, în funcţie de suma datorată, întinzându-se pe o perioadă de la şapte zile pentru o sumă mai mică de 200 de lire până la maximum 10 ani pentru o sumă de maximum 1.000.000 de lire.

Totodată, legislaţia britanică prevede posibilitatea recuperării bunurilor obţinute în urma comiterii unor activităţi infracţionale chiar în lipsa unei hotărâri de condamnare definitive, prin apelarea la instanţele de judecată civile.

Aceasta posibilitate a devenit ulterior un argument utilizat de către guvernul britanic pentru a refuza aplicarea prevederilor Directivei europene privind confiscarea extinsă, instrument care cuprindea prevederi similare însă integrate într-o instituţie diferită.

 

2. Instituţii

Conform International Center for Assets Recovery[5], în spaţiul anglo-saxon sunt prezente mai multe instituţii responsabile cu diferite activităţi în domeniul recuperării bunurilor obţinute din infracţiuni de crimă organizată, criminalitate informatică sau fraude economice: National Crime Squad, Assets Recovery Agency, Serious Organized Crime Agency, National Crime Agency, National Cyber Crime Unit, Attorney General Office, Her Majesty Revenue and Customs Solicitor’s Office, Serious Fraud Office, International & Financial Crime Unit şi Financial Services Authority.

Dintre acestea, un rol central au jucat Divizia Naţională de Combatere a Criminalităţii (înfiinţată în 1998 ca urmare a fuziunii a şase echipe regionale), Agenţia privind recuperarea bunurilor obţinute din infracţionale, Agenţia pentru Combaterea Crimei Organizate şi Agenţia Naţională pentru Combaterea Infracțiunilor.

 

Cei 4.500 de ofiţeri ai National Crime Agency colaborează cu poliţia regională (cu cele nouă Unităţi regionale pentru crimă organizată) precum şi cu alte organizaţii internaţionale şi beneficiază de un buget mai mare decât cel al Agenţiei care a precedat-o – de 494 milioane de lire în loc de 457 milioane de lire. În cadrul acesteia s-a înfiinţat un nou Birou de criminalitate informatică (National Cyber Crime Unit). Două departamente specializate din cadrul Agenţiei, Centrul privind beneficiile obţinute din infracţiuni (Proceeds of Crime Center) şi Unitatea de informaţii financiare a Regatului Unit (UK Financial Intelligence Unit) se ocupă cu strângerea informaţiilor privitoare la activităţile de criminalitate financiară legate de spălarea de bani sau de activităţile teroriste.Cei 4.500 de ofiţeri ai National Crime Agency colaborează cu poliţia regională (cu cele nouă Unităţi regionale pentru crimă organizată) precum şi cu alte organizaţii internaţionale şi beneficiază de un buget mai mare decât cel al Agenţiei care a precedat-o – de 494 milioane de lire în loc de 457 milioane de lire. În cadrul acesteia s-a înfiinţat un nou Birou de criminalitate informatică (National Cyber Crime Unit). Două departamente specializate din cadrul Agenţiei, Centrul privind beneficiile obţinute din infracţiuni (Proceeds of Crime Center) şi Unitatea de informaţii financiare a Regatului Unit (UK Financial Intelligence Unit) se ocupă cu strângerea informaţiilor privitoare la activităţile de criminalitate financiară legate de spălarea de bani sau de activităţile teroriste.Agenţia Naţională pentru Combaterea Infracţiunilor (National Crime Agency)

Agenţia Naţională pentru Combaterea Infracţiuniunilor are un rol sporit în lupta împotriva criminalităţii, comparativ cu agenţiile ce au precedat-o şi are o poziţie mult mai potrivită eficientizării acestor eforturi. Aceasta conduce lupta împotriva infractorilor şi grupurile criminale organizate[6] care reprezintă grave ameninţări la adresa Marii Britanii - printre acestea numărându-se fraudele economice, traficul de droguri, traficul de persoane şi criminalitatea informatică.

Modalităţile de răspuns sunt de trei tipuri: prin organizarea propriilor operaţiuni, prin oferirea de sprijin specializat şi operaţional şi prin oferirea unui leadership pentru a asigura aplicarea legislaţiei din domeniul penal[7].

Agenţia Naţională pentru Combaterea Infracţionalității a preluat atribuţiile celor trei agenţii anterioare: Diviziei  Naţionale pentru Infracțiuni, Agenţiei privind recuperarea beneficiilor obţinute din activităţile infracţionale şi Agenţiei pentru Combaterea Crimei Organizate. 

 

Agenţia de recuperare a beneficiilor obţinute din infracţiuni (Assets Recovery Agency)

Agenţia este independentă din punct de vedere operaţional, raportând cu privire la activitatea sa în mod exclusiv Secretarului de Stat. Agenţia a fost înfiinţată în 2003, prin Legea cu privire la beneficiile obținute din infracţiuni (Proceeds of Crime Act). Avea sarcina[8] de a sprijini activitatea Poliţiei, Agenţiei vamale şi fiscale şi a Agenţiei pentru Combaterea Crimei Organizate (Serious Organized Crime Agency), prin investigarea cazurilor de confiscare post-condamnare şi aplicarea ordinelelor de confiscare, prin intentarea de acţiuni civile pentru recuperarea prejudiciilor şi impunerea de taxe asupra câştigurilor despre care are motive rezonabile să considere ca au fost obţinute în urma unor activităţi infracţionale.

 Activitatea Agenţiei de recuperare a beneficiilor obţinute din infracţiuni s-a încheiat în 2008.

 Între 2006 şi 2007 a recuperat 15.9 milioane de lire din bunurile confiscate, 16.6 milioane de lire din ordine de recuperare, înţelegeri voluntare de restituire şi a întrerupt activităţi infracţionale a căror valoare atingea 73.6 milioane de lire. 


Începând din 2002, orice ofiţer de poliţie sau ofiţer vamal poate să confişte atât pe teritoriul naţional cât şi la graniţe sumele care depăşesc 1.000 de lire şi despre care are motive să considere că sunt obţinute printr-un comportament infracţional. Sumele nu pot fi reţinute mai mult de 48 de ore fără ordinul unui magistrat şi se pot depune cereri de recuperare a sumelor confiscate de către persoanele în cauză. Ca şi în cazul procedurii clasice, sarcina de a demonstra faptul că nu există o legătura de cauzalitate între suma de bani deţinută şi comportamentul infracţional îi revine acuzatului.Începând din 2002, orice ofiţer de poliţie sau ofiţer vamal poate să confişte atât pe teritoriul naţional cât şi la graniţe sumele care depăşesc 1.000 de lire şi despre care are motive să considere că sunt obţinute printr-un comportament infracţional. Sumele nu pot fi reţinute mai mult de 48 de ore fără ordinul unui magistrat şi se pot depune cereri de recuperare a sumelor confiscate de către persoanele în cauză. Ca şi în cazul procedurii clasice, sarcina de a demonstra faptul că nu există o legătura de cauzalitate între suma de bani deţinută şi comportamentul infracţional îi revine acuzatului.Agenţia pentru Crimă Organizată (Serious Organized Crime Agency)

A treia agenţie britanică în 15 ani de combatere a criminalităţii, a fost o instituţie publică executivă neinclusă în vreun departament, sponsorizată însă de Ministerul de Interne (Home Office), instituită prin  Legea privind crima organizată şi poliţie (Serious Organised Crime and Police Act ) din 2005, în vigoare din 2006. Printre atribuţiile sale se numără acelea de implementare a legii şi de reducere a impactului crimei organizate asupra comunităţilor locale, precum şi acela de analiză a informaţiilor din domeniul financiar pentru a contracara activităţile de spălare de bani. Şi-a încheiat activitatea în data de 7 octombrie 2013. Prin Serious Crime Act din 2007[9] sunt transferate atribuţiile Agenţiei privind beneficiile obţinute în urma activităţilor infracţionale, desfiinţată în 2008, către Agenţia pentru Combaterea Crimei Organizate şi sunt revizuite anumite aspecte legate de investigaţii şi de investigatorii financiari acreditaţi, procedurile de recuperare şi mandatele de căutare şi se completează atribuţiile de investigare ale Agenţiei Vamale şi Fiscale.

Printre obiectele  asupra cărora se pot iniţia limitări, prohibiţii sau cereri se numără afacerile, proprietăţile mobile şi imobiliare, aranjamentele legate de locul de muncă, mijloacele de comunicare, eventualele locaţii închiriate, libertatea de deplasare pe teritoriul Regatului Unit sau în exterior. 

Conform estimărilor Oficiului Naţional de Audit (National Audit Office), între 2012 şi 2013 au fost recuperate pe teritoriul Regatului Unit aproximativ 26 pence la fiecare 100 de lire, reprezentând aproximativ 0.26 % din totalul confiscărilor.[10]

Oana IRIMIA  [2] Conform Secţiunii 6 din Partea a II a din Proceeds of Crime Act 2003

[3] Conform Articolului 76 Alineatul 2 din Proceeds of Crime Act 2003

[4] Conform Articolului 75 Alineatul 2 din Proceeds of Crime Act 2003

[6] Conform BBC, numărul acestora se ridica în octombrie 2013 la 37,000, mai multe detalii pot fi găsite la adresa: http://www.bbc.com/news/uk-24418847

[9] Mai multe detalii în documentul ce poate fi consultat direct la adresa: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/27

[10] Mai multe detalii în Money Laundering Bulletin, care poate fi consultat la link-ul: http://www.moneylaunderingbulletin.com/legalandregulatory/assetsrecovery/confiscation-prises-pennies-from-criminal-coffers-95642.htm  

 

Ştiri

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prejudicii de peste un miliard de euro identificate de ANAF in primele cinci luni

Inspectia Fiscala din cadrul ANAF a identificat in primele cinci luni ale anului prejudicii aferente sesizarilor penal...

Victor Ponta a cerut Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala o OUG (privind destinatia unor bunuri imobile confiscate) semnata de e…

In solicitarea adresata Avocatului Poporului, premierul Ponta arata ca guvernul este hotarat sa rezolve problema crester...

Liviu Avram: Confiscarea averilor de la marii infractori, cum fac americanii

Thomas J. Abernathy, un oficial al US Marshals Service - instituţia care se ocupă în Statele Unite de administrarea şi v...

Andrei Luca Popescu (Gândul): Oricâţi infractori ar condamna, România bate pasul pe loc din cauza unei PROBLEME GRAVE. Iată cine ar putea să o rezolve

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege prin care se va înfiinţa ANABS - Agenţia Naţională ...

Cazanciuc: La Ministerul Finanţelor e o reticenţă în a avea un dialog direct cu procurorii şi judecătorii. Dezbatere pe tema confiscarii averilor ilic…

Deputaţii liberali organizează dezbaterea publică intitulată "Ce soluţie naţională vom adopta pentru confiscarea bunuril...

The EPOCH Times: ANI propune un proiect legislativ privind recuperarea prejudiciilor. 444 de aleşi, pe lista suspecţilor

Într-un articol publicat de Petre Pavel pe site-ul TheEpochTimes România regăsim informațiile cu privire la proiectul le...

Gândul.info: ANAF a secretizat recuperarea prejudiciului de 60 milioane euro din dosarul lui Dan Voiculescu

„Opinia publică nu va afla niciodată dacă ANAF a recuperat pe deplin prejudiciul de 60 milioane euro din dosarul în care...

Sechestru asigurator pe bunurile lui Visinescu

Curtea de Apel Bucuresti a decis punerea sub sechestru asigurator a garsonierei, a unei treimi din pensie si a unor acti...

Statul a inceput recuperarea prejudiciului din Dosarul ICA (hotnews.ro)

Statul roman a inceput recuperarea prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul privatizarii frauduloase a Instit...

Sechestru de lux. Bogaţii României şi-ar putea pierde o parte din avere

(articol preluat de pe Digi24)Oameni de afaceri aflaţi în topul celor mai bogaţi români ar putea pierde o mare parte din...

ANALIZA: Cine sunt rusii vizati de noile sanctiuni americane/ Oficiali politici si militari/ Oligarhi si bancheri

Presedintele american Barack Obama a anunțat joi sancțiuni vizând 20 de oficiali ruși, care se alatură altor 11 oficiali...

Vot pozitiv in PE: se vor putea confisca bani si bunuri chiar daca inculpatul este bolnav sau a plecat din tara si procesul penal nu se finalizeaza pr…

Confiscarea nu este folosita in toate statele membre, iar legile la nivel national sunt inegale, consecinta este dezastr...

EUobserver: EU to donate criminal assets to charity

Criminal suspects who flee the country or who are ill could still have their illicit assets confiscated and donated to c...

Monica Macovei a obţinut votul PE pentru confiscarea extinsă. Când va aplica România noua lege a UE?

Directiva privind punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor obţinute din infracţiuni a fost votată de Parlamentul E...

Sorin Bocancea: Felicitari, Monica Macovei!

Reuşita Monicăi Macovei este o grea lovitură dată celor pentru care fraudarea devenise o bună afacere atât timp cât aver...

Grecia: Coruptii care vor returna banii furati de la stat vor beneficia de pedepse reduse

Guvernul de la Atena pregateste un proiect de lege pentru recuperarea banilor de care statul a fost privat prin coruptie...

Cum vor politicienii să-și protejeze averile. Cristi DĂNILEȚ (CSM) explica mecanismul

Ediţia de ieri, 8 ianuarie 2013, a emisiunii "Evenimentul zilei" i-a avut ca invitaţi pe judecătorul Cristi Dănileţ, mem...

Robert Cazanciuc a autorizat aplicarea confiscarii extinse

Judecatorii le iau averile ascunse marilor corupti! Pana ce directiva europeana privind obligativitatea confiscarii exti...

Directiva privind confiscarea a trecut de Comisia LIBE, urmeaza vot in plenul Parlamentului European

Comisia pentru jusiție și afaceri interne a Parlamentului European (LIBE) a votat cu 44 de voturi „pentru”, unul „contra...

Averile ascunse de infractori pe numele apropiaţilor ar putea fi confiscate

Monica Macovei, raportor europarlamentar, a reuşit să treacă de faza dificilă a negocierilor pentru promovarea proiectul...

DNA solicită detaşarea unor poliţişti judiciari pentru investigaţiile financiare necesare confiscării extinse

Ultimele decizii judecătoreşti dovedesc că instituţia confiscării extinse este un instrument eficace, a spus procurorul ...

Italia: Politia a pus sub sechestru bunurile unui multi-milionar care a declarat venituri de 4 euro

Politia financiara italiana a anuntat joi ca a pus sub sechestru bunuri in valoare de peste 300 de milioane de euro apar...

Judecătoarea Antonela Costache, cercetată pentru 160.000 de euro nejustificabili

Judecătoarea Anemary Antonela Costache, de la Tribunalul Bucureşti, este cercetată de Comisia de cercetare a averilor di...

Laura Codruța Kovesi, despre confiscarea extinsă: “Vedem persoane condamnate care stau trei-patru luni în închisoare, iar apoi își conduc liniștiți Me…

Procurorul-șef al DNA a declarat astăzi că una din mizele finale ale anchetelor este confiscarea bunurilor provenite din...

Despre confiscarea civila si confiscarea extinsa

In cadrul conferintei “Confiscarea extinsa: cat recuperam?”, organizata de Freedom House Romania,  Ministerul Justitiei,...

ABONARE NEWSLETTER

copyright © 2013 Freedom House Romania
Webdesign Bucuresti