• fullslide1
  Litigii pe Fonduri Europene
  Enhancing the Legal Protection for EU Financial Interests
  București, 27-28 februarie 2019

Vei participa în mod activ la dezbaterea unor probleme esențiale din domeniul fondurilor europene:

 • este neregula definită prea extensiv?

 • ce nereguli pot fi remediate?

 • poate fi interesul financiar al UE afectat de nereguli minore?

 • există mecanisme juridice de remediere a neregulilor?

Vei afla cum să gestionezi situațiile practice de suspiciune de fraudă/nereguli și consecințele financiare ale acestora

Oferta Early Bird pentru București este valabilă până în 31 ianuarie 2019


*Pachetele de participare au fost concepute pentru a încuraja și participanții din afara localităților de desfășurare a conferințelor.
Pentru detalii referitoare la cazarea participanților din afara orașelor de conferință, vă rugăm să ne contactați.

Avantaje


Suport Bilingv

Se oferă traducere din/în română și engleză

Subiecte cu impact major

O abordare actuală a aspectelor-cheie ale accesării, gestionării riscurilor financiare și mecanismelor juridice specifice fondurilor europene

Speakeri

Maria Ntziouni-Doumas, șef de unitate adjunct în cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă
Eugenia Marin, judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția contencios-administrativ și fiscal.
Răzvan Ifrim, directorul Direcției de Coordonare - Metodologie din cadrul Autorității de Audit a Curții de Conturi a României, specializat în auditarea fondurilor nerambursabile acordate de către UE.
Marius Mihai Vasiliu, expert in auditarea proiectelor de infrastructură finanțate de UE și în verificarea indiciilor de nereguli și fraudă.
Laura Farca, avocat cu experiență în materia achizițiilor publice, fonduri structurale, probleme de real estate și de mediu.


Vei dobândi competențe aprofundate cu privire la aspecte legate de fraudarea fondurilor europene:

 • înțelegerea indicatorilor de fraudă și exemplificarea cu studii de caz
 • înțelegerea și aplicarea rigorilor de documentare și justificare a fraudei și neregulilor, din perspectiva consecințelor de ordin administrativ, civil și penal
 • mecanismele judiciare aplicabile în domeniul fondurilor europene
 • întinderea răspunderii pentru fraudă și nereguli

Participă la dezbateri: reprezentanții autorităților de management, judecători, procurori, avocați și reprezentanți ai poliției judiciare.

PROGRAM

Cristina Guseth

Director, Freedom House Romania

5min

Speakeri: prof.dr.Dacian Dragoș, Centrul de Studii privind Buna Guvernare și Director al Programului postuniversitar pentru Achiziții Publice, Concesiuni, Parteneriat Public Privat din cadrul Universității Babeș-Bolyai

Răzvan Ifrim, director, Autoritatea de Audit

Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


105min


11.30 - pauză de cafea

Speakeri: Marius Vasiliu, expert în auditarea proiectelor de infrastructură finanțate de UE
Răzvan Ifrim, director, Autoritatea de Audit

Evaluarea și controlul ex-ante al cererii de finanțare
Evaluarea și controlul pe parcursul implementării proiectelor finanțate
Tipuri de control. Efectele actelor administrative emise de autoritățile cu atribuții de control – 30 min (Marius Vasiliu)
Auditul ex-post
Scopul și rolul auditului ex post. – 30 min (Răzvan Ifrim)
Notă:
Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


90min


13.30 - pauza de prânz

Speakeri: Judecător Dr. Eugenia Marin – Înalta Curte de Casație și Justiție

Jurisprudenţa instanţei supreme în litigiile legate de retragerea finanţărilor sau corecţii financiare aplicate ca urmare a sesizărilor DLAF sau OLAF, atât pentru programele derulate înainte de aderare cât şi după aderare – 45 min (Eugenia Marin)

Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


105min


16.15 - pauză de cafea

Aceste conferințe sunt finanțate de programul HERCULE III al Uniunii Europene

Speakeri: Consilier - Direcția Control DLAF
prof.dr. Dacian Dragoș, Centrul de Studii privind Buna Guvernare și Director al Programului postuniversitar pentru Achiziții Publice, Concesiuni, Parteneriat Public Privat din cadrul Universității Babeș-Bolyai

Experiența DLAF în lupta împotriva fraudelor care afectează interesele financiare ale UE – 45 min

Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


75min

15min


18.00 - Cina

Speakeri: Laura Farca, avocat, doctorand Universitatea Babeș-Bolyai
Marius Vasiliu, expert în auditarea proiectelor de infrastructură finanțate de UE

Bune practici pentru prevenirea și controlul fraudei

Măsuri pentru autoritățile publice

Achizițiile publice centralizate
Centralizarea achizițiilor publice ca nou model de bună practică pentru prevenirea fraudelor – 15 min (Laura Farca)

Indicatorii de fraudă
Înțelegerea indicatorilor de fraudă în vederea aplicării corecte a acestora și dispunerea sancțiunilor; exemplificarea indicatorilor de fraudă cu studii de caz. Identificarea unor noi indicatori de fraudă. Înțelegerea și aplicarea rigorilor de documentare și justificare a fraudelor cu fonduri UE, din perspectiva consecințelor subsecvente de ordin administrativ, civil și penal. Identificarea unor mecanisme de reacție rapidă la fraudă (e.g. măsuri rapide de indisponibilizare a bunurilor/fondurilor, etc.), în baza legislației curente, sau elaborarea de propuneri de modificare a cadrului legal existent – 20 min (Marius Vasiliu)

Expertiza transnațională și transferul de bune practici
15 min (Marius Vasiliu)

Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


90min


10.30 - pauză de cafea

Speakeri: Prof. dr. Mario Comba, avocat, University of Turin, Italy
Prof. dr. Dacian Dragoș, Centrul de Studii privind Buna Guvernare și Director al Programului postuniversitar pentru Achiziții Publice, Concesiuni, Parteneriat Public Privat din cadrul Universității Babeș-Bolyai

Laura Farca, avocat, doctorand Universitatea Babes Bolyai

Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


90min


12.30 - Prânz

Speakeri: Marius Vasiliu, expert în auditarea proiectelor de infrastructură finanțate de UE

Riscuri de fraudă/nereguli, alte probleme și potențiale soluții în cadrul POR & POIM – 25 min (Marius Vasiliu)

Moderator: Dacian Dragoș
Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


90min


15:00 - Pauză de cafea

Aceste conferințe sunt finanțate de programul HERCULE III al Uniunii Europene

Speakeri: Marius Vasiliu, expert în auditarea proiectelor de infrastructură finanțate de UE

Evaluarea documentelor programatice și de implementare a programelor operaționale aferente perioadei 2014-2020: POCU & POAD; POR

Riscuri de fraudă/nereguli, alte probleme și potențiale soluții în cadrul POCU & POAD

Măsuri administrative și legislative pentru cadrul financiar curent și următor

Moderator: Dacian Dragoș
Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


90min


Aceste conferințe sunt cofinanțate de programul HERCULE III al Uniunii Europene