• fullslide1
  Litigii pe Fonduri Europene
  Enhancing the Legal Protection
  for EU Financial Interests in Romania
  21-22 iunie 2018, București
  27-28 septembrie 2018, Cluj-Napoca
  15-16 noiembrie 2018, Iași

Vei participa în mod activ la dezbaterea unor probleme esențiale din domeniul fondurilor europene:

 • este neregula definită prea extensiv?

 • ce nereguli pot fi remediate?

 • poate fi interesul financiar al UE afectat de nereguli minore?

 • există mecanisme juridice de remediere a neregulilor?

Vei afla cum să gestionezi situațiile practice de suspiciune de fraudă/nereguli și consecințele financiare ale acestora

*Pachetele de participare au fost concepute pentru a încuraja și participanții din afara localităților de desfășurare a conferințelor.
Pentru detalii referitoare la cazarea participanților din afara orașelor de conferință, vă rugăm să ne contactați.

Avantaje


Suport Bilingv

Se oferă traducere din/în română și engleză

Subiecte cu impact major

O abordare actuală a aspectelor-cheie ale accesării, gestionării riscurilor financiare și mecanismelor juridice specifice fondurilor europene

Speakeri

Eugenia Marin, judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția contencios-administrativ și fiscal.
Răzvan Ifrim, directorul Direcției de Coordonare - Metodologie din cadrul Autorității de Audit a Curții de Conturi a României, specializat în auditarea fondurilor nerambursabile acordate de către UE.
Mirela Dobre, director al Direcției Coordonare Sistem și Monitorizare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Mihai Ioan, șef serviciu în cadrul aceleiași direcții.
Marius Mihai Vasiliu, expert in auditarea proiectelor de infrastructură finanțate de UE și în verificarea indiciilor de nereguli și fraudă.
Georgiana Trandafir, Managing Partner Trandafir & Associates.
George Trandafir, Managing Partner Trandafir & Associates.
Laura Farca, avocat cu experiență în materia achizițiilor publice, fonduri structurale, probleme de real estate și de mediu.
Bogdan Rogin, consilier de stat, Comisia pentru Simplificare
Constantin Lica, consilier Direcția control, Departamentul pentru Lupta Antifraudă


Vei dobândi competențe aprofundate cu privire la aspecte legate de fraudarea fondurilor europene:

 • înțelegerea indicatorilor de fraudă și exemplificarea cu studii de caz
 • înțelegerea și aplicarea rigorilor de documentare și justificare a fraudei și neregulilor, din perspectiva consecințelor de ordin administrativ, civil și penal
 • mecanismele judiciare aplicabile în domeniul fondurilor europene
 • întinderea răspunderii pentru fraudă și nereguli

Participă la dezbateri: reprezentanții autorităților de management, judecători, procurori, avocați și reprezentanți ai poliției judiciare.

PROGRAM

Cristina Guseth

Director, Freedom House Romania

5min

Speakeri: Av. Georgiana-Raluca Trandafir; Av. George Trandafir
Drd. Av. Laura Farca; Mirela Dobre, director, Ministerul Fondurilor Europene
Mihai Ioan, sef serviciu, Ministerul Fondurilor Europene

Ce este OLAF? Care sunt competențele sale? Care sunt efectele actelor OLAF?
Care sunt mecanismele interne prin care actele OLAF sunt implementate? – 15 min (Georgiana-Raluca Trandafir)
Autorități competente la nivel național. Obligațiile asumate de România – 20 min (George Trandafir)
Prezentarea proiectului de modificare a OUG nr. 66/2011. Analiză de impact – v15 min (Laura Farca)
Prezentarea proiectului de modificare a Legii nr. 94/1992. Analiză de impact – 10 min (Laura Farca)
Fraudă vs. neregulă. Unde este linia de demarcație? Prevederi legale relevante. Este neregula definită prea extensiv? Poate interesul financiar să fie afectat de nereguli minore?
Există nereguli care pot fi remediate? Mai este interesul financiar al UE afectat, dacă neregulile, odată identificate și aduse la cunoștința beneficiarilor finali de fonduri europene, sunt remediate?
Există mecanisme de remediere? Practica instanțelor de judecată – 30 min (Georgiana-Raluca Trandafir, George Trandafir)
Notă:
Acest modul vizează în principal identificarea lipsurilor, inadvertențelor, elementelor nefuncționale din mecanismele existente și propunerea de măsuri de eficientizare și simplificare.
Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


105min


11.30 - pauză de cafea

Speakeri: Mirela Dobre, director, Ministerul Fondurilor Europene
Mihai Ioan, sef serviciu, Ministerul Fondurilor Europene
Marius Vasiliu,
Razvan Ifrim,

Evaluarea și controlul ex-ante al cererii de finanțare
Procesul de evaluare. Implicațiile acestuia și detectarea tentativei de fraudare. Efectul deciziei de finanțare – 30 min
Evaluarea și controlul pe parcursul implementării proiectelor finanțate
Tipuri de control. Efectele actelor administrative emise de autoritățile cu atribuții de control – 30 min
Auditul ex-post
Scopul controlului ex post. Efectul actului administrativ emis la finalizarea procedurii de control – 30 min
Notă:
Acest modul vizează în principal identificarea lipsurilor, inadvertențelor, elementelor nefuncționale din mecanismele existente și propunerea de măsuri de eficientizare și simplificare.
Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


90min


13.30 - pauza de prânz

Speakeri: Judecător Dr. Eugenia Marin – Înalta Curte de Casație și Justiție
Av. Georgiana-Raluca Trandafir
Bogdan Rogin, consilier de Stat

Jurisprudenţa instanţei supreme în litigiile legate de retragerea finanţărilor sau corecţii financiare aplicare ca urmare a sesizărilor DLAF sau OLAF, atât pentru programele derulate înainte de aderare cât şi după aderare – 45 min (Eugenia Marin)

Dificultăți rezultând din partajarea necorespunzătoare a competențelor de control. Studiu de caz – 30 min (GT)

Notă:
Acest modul vizează în principal identificarea lipsurilor, inadvertențelor, elementelor nefuncționale din mecanismele existente și propunerea de măsuri de eficientizare și simplificare
Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


90min


16.00 - pauză de cafea

Aceste conferințe sunt finanțate de programul HERCULE III al Uniunii Europene

Speakeri: Constantin Lica, Consilier - Direcția Control DLAF
Av. George Trandafir

Experiența DLAF în lupta împotriva fraudelor care afectează interesele financiare ale UE – 45 min (Constantin Lica)

Recuperarea directă a prejudiciului. Implicații la nivelul parteneriatului – 30 min (George Trandafir)

Notă:
Acest modul vizează în principal identificarea lipsurilor, inadvertențelor, elementelor nefuncționale din mecanismele existente și propunerea de măsuri de eficientizare și simplificare
Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


90min

15min


18.00 - Cina

Speakeri: Mirela Dobre, director - Ministerul Fondurilor Europene
Mihai Ioan, șef serviciu - Ministerul Fondurilor Europene
Av. George Trandafir
Av. Georgiana-Raluca Trandafir
Marius Vasiliu, expert

Bune practici pentru prevenirea și controlul fraudei
20 min (Mirela Dobre)

Măsuri pentru autoritățile publice
20 min (Mihai Ioan)

Achizițiile publice centralizate
Centralizarea achizițiilor publice ca nou model de bună practică pentru prevenirea fraudelor – 15 min (Laura Farca)

Indicatorii de fraudă
Înțelegerea indicatorilor de fraudă în vederea aplicării corecte a acestora și dispunerea sancțiunilor; exemplificarea indicatorilor de fraudă cu studii de caz. Identificarea unor noi indicatori de fraudă. Înțelegerea și aplicarea rigorilor de documentare și justificare a fraudelor cu fonduri UE, din perspectiva consecințelor subsecvente de ordin administrativ, civil și penal. Identificarea unor mecanisme de reacție rapidă la fraudă (e.g. măsuri rapide de indisponibilizare a bunurilor/fondurilor, etc.), în baza legislației curente, sau elaborarea de propuneri de modificare a cadrului legal existent – 20 min (Marius Vasiliu)

Expertiza transnațională și transferul de bune practici
15 min (Marius Vasiliu)
Moderator: Laura Farca


Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


90min


10.30 - pauză de cafea

Speakeri: Av. Georgiana-Raluca Trandafir
Av. George Trandafir

Protecția beneficiarilor împotriva fraudării de către parteneri. Protecția partenerilor de fraudare din partea beneficiarilor
Bune practici pentru gestionarea raporturilor dintre beneficiari și parteneri în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene (e.g. contracte, plan de management, instrumente de garantare între parteneri/beneficiari a eventualelor debite rezultate din nereguli/fraude, etc.) - 20 min (George Trandafir)

Bune practici și mecanisme de protecție a beneficiarilor în relație cu autoritățile de management
Bune practici în relația dintre beneficiari și autoritățile de management (e.g. comunicare eficientă, transparență, organizarea coerentă a activităților, documentarea corespunzătoare a livrabilelor, etc.) – 20 min (Georgiana-Raluca Trandafir)

Notă:
Cele două tematici de mai sus ale acestui model vizează identificarea unor măsuri de ordin practic, ținând de managementul proiectelor finanțate, care pot contribui, indirect, la prevenirea fraudei/neregulilor.

Propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ pentru transpunerea bunelor practici în prevenirea și combaterea fraudei/neregulilor
Propuneri privind gestionarea litigiilor – 15 min (Georgiana Trandafir)
Propuneri privind transparentizarea etapelor de evaluare și implementare a proiectelor – 15 min (Laura Farca)
Propuneri privind debirocratizarea/simplificarea procesului de control – 15 min (George Trandafir)
Moderator: Laura Farca

Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


90min


12.30 - Prânz

Speakeri: Av. Georgiana-Raluca Trandafir
Av. George Trandafir
Drd. Av. Laura Farca
Marius Vasiliu

Riscuri de fraudă/nereguli, alte probleme și potențiale soluții în cadrul POCU &POAD – 30 min (GT)

Riscuri de fraudă/nereguli, alte probleme și potențiale soluții în cadrul POR & POIM – 25 min (Marius Vasiliu)

Notă:

Acest modul vizează în principal identificarea riscurilor de fraudă/nereguli în cadrul programelor operaționale curente și a unor soluții pentru prevenirea și investigarea acestora.

Moderator: Laura Farca

Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


90min


15:00 - Pauză de cafea

Aceste conferințe sunt finanțate de programul HERCULE III al Uniunii Europene

Speakeri: Av. Georgiana-Raluca Trandafir
Av. George Trandafir
Mirela Dobre, director, Ministerul Fondurilor Europene
Mihai Ioan, sef serviciu, Ministerul Fondurilor Europene

Evaluarea documentelor programatice și de implementare a programelor operaționale aferente perioadei 2014-2020: POCA & PNDR

Riscuri de fraudă/nereguli, alte probleme și potențiale soluții în cadrul POCA – 30 min

Riscuri de fraudă/nereguli, alte probleme și potențiale soluții în cadrul PNDR – 30 min

Notă:

Această temă a modulului vizează în principal identificarea riscurilor de fraudă/nereguli în cadrul programelor operaționale curente și a unor soluții pentru prevenirea și investigarea acestora.

Moderator: Georgiana Raluca Trandafir

Măsuri administrative și legislative pentru cadrul financiar curent și următor

Identificarea unor măsuri care pot contribui, direct și indirect, la prevenirea fraudei – 30 min (Georgiana-Raluca Trandafir, George Trandafir) a. Reglementarea profesiei și realizarea unui registru național al managerilor de proiect/consultanților (care să includă date despre culpa profesională a acestora, despre pregătire, proiecte implementate, feedback de la clienți/autoritate – ca un CV online, etc.)

b. Afectarea unui buget pentru activități de management și control și acceptarea eligibilității acestor cheltuieli

c. Reglementarea unui mecanism de consultanță/tutorat realizat de către autoritatea finanțatoare (întrucât dispune de fonduri din programul de asistență tehnică)

d. Implicarea activă în implementarea proiectelor și identificarea neregulilor din fază incipientă, pentru a putea fi corectate

e. Eficientizarea mecanismului de control (e.g. sistem rotativ de control, bază de date centralizată pentru toate programele operaționale, modalități de realizare a verificărilor, registru unic de evidență a bunurilor achiziționate prin proiecte, registru cu experții implicați în proiecte)

f. Registru unic de evidență a tuturor fraudelor și asigurarea publicității

g. Reglementarea răspunderii persoanelor implicate în proiect (inclusiv la nivelul autorităților finanțatoare)

h. Propunerea unor măsuri suplimentare de protecție a persoanelor care realizează activități de control al fraudelor in situ

i. Îmbunătățirea cooperării interinstituționale (cu autoritățile fiscale/organele de cercetare penală)

Moderator: Laura Farca


Întrebări și discuții: 15 min
Notă: Întrebările pot fi adresate speaker-ilor și în timpul prezentărilor


90min


Aceste conferințe sunt cofinanțate de programul HERCULE III al Uniunii Europene