Comunicarea Comisiei privind aplicarea articolelor 101 și 102

Comunicarea Comisiei privind cuantificarea prejudiciilor în acțiunile în despăgubire întemeiate pe încălcarea articolului 101 sau 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Citiți aici

Regulamentul Comisiei Europene Nr. 1/2003

REGULAMENTUL (CE) NR. 1/2003 AL CONSILIULUI, din 16 decembrie 2002, privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratatul C.E.

Citiți aici

Orientări privind aplicabilitatea Articolului 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene acordurilor de cooperare

Orientări privind aplicabilitatea articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene acordurilor de cooperare orizontală

Cititi aici

Regulamentul Comisiei nr. 1218/2010

Regulamentul Comisiei nr. 1218/2010 privind aplicarea Articolului 101 (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind categoriile de acorduri de specializare

Cititi aici

Regulamentul Comisiei nr. 1217/2010

Regulamentul Comisiei nr. 1217/2010 privind aplicarea Articolului 101 (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de cercetare şi dezvoltare

Cititi aici

Regulamentul Comisiei nr. 330/2010

Regulamentul Comisiei nr. 330/2010 privind aplicarea Articolului 101 (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale şi practicilor concertate

Cititi aici

Orientări privind restricţiile verticale – Nota Comisiei