Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/concurenta/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/concurenta/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/concurenta/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/concurenta/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Comunicat de presă post-eveniment seminar septembrie 2013

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/concurenta/templates/gk_gamenews/lib/framework/helper.layout.php on line 111

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/concurenta/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/concurenta/templates/gk_gamenews/lib/framework/helper.layout.php on line 111

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/concurenta/includes/application.php on line 539

Comunicat de presă post-eveniment seminar septembrie 2013

În perioada 8-10 septembrie, la Hotel Orizont, Predeal
s-a desfășurat al doilea seminar de pregătire interdisciplinară pe tema concurenţei pentru magistraţii români, din cadrul programului Economie, Legislaţie şi Concurenţă: Pregătire Interdisciplinară pentru Magistraţi. La eveniment au participat magistraţi români, judecători şi procurori, membri ai grupului ţintă.Temele abordate au fost:
Fundamentele juridice ale interzicerii faptelor anticoncurențiale (Valentin MIRCEA – vicepreședinte, Consiliul Concurenței), Evalurea daunelor produse de încălcări ale regulilor concurenţei şi Infracţiuni legate de regimul concurenţei (Diana UNGUREANU – judecător, formator Institutul Național al Magistraturii), Rolul analizei economice în politica de concurenţă – noi tendinţe şi cazuri recente (Norbert MAIER - Echipa Economistului-Şef, DG Competition, Comisia Europeană), Principiile concurenţei în achiziţii publice şi privatizare. Componenta penală (Sorin FUSEA – preşedinte, Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Achiziţii), Carteluri şi abuz de poziţie dominantă – aspecte juridice şi economice (Fabio FILPO – avocat specializat în dreptul european al concurenţei, asociat, FratiniVergano - European Lawyers, Belgia) şi Ponderea analizei economice în raport cu analiza juridică în domeniul concurenţei - carteluri, abuz de poziţie dominantă şi concentrări economice- (Paul PRISECARU – economist şef, Consiliul Concurenţei).

Dl. Valentin MIRCEA a deschis seria de prezentări cu explicarea rațiunilor juridice care stau la baza interdicției practicilor anticoncurențiale, distinct de rațiunea economică a acestor interdicții – libera inițiativă economică (drept fundamental de la care nu se poate renunța și securitatea circuitului civil) . La finalul prezentării sale, dl. Valentin Mircea a amintit că în ceea ce privește sancțiunile penale în dreptul concurenței începând cu anul 2010, Parchetul şi Consiliul Concurenţei îşi pot desfăşura investigaţiile privind încălcarea concurenţei în paralel. 

Dna. Diana UNGUREANU a susținut două prezentări. În prima parte, intervenţia sa a vizat legislația care determină despăgubirile ce pot fi acordate de instanțe în cauzele ce vizează prevederi ale dreptului european în domeniul concurenței, așa cum reiese din jurisprudența Curții Europene de Justiție. Apoi, a adus în discuție problema admisibilității probelor în astfel de cazuri și a prezentat propunerea de directivă europeană în materie de acțiuni în despăgubiri.
În cea de-a doua prezentare, dna. Ungureanu a analizat efectele sancțiunilor penale împotriva celor implicați în practici anti-concurențiale. După o discuție a avantajelor și dezavantajelor unor astfel de sancțiuni, dna. Diana Ungureanu a evaluat potențialele lor implicații pentru drepturile omului, așa cum sunt garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Dna Ungureanu a discutat câteva dintre deciziile CEDO despre dreptul la un proces echitabil, precum și garanțiile juridice ce trebuie luate pentru a asigura aplicarea sancțiunilor penale într-o manieră proporțională.

Dl. Norbert MAIER a continuat prezentările cu o intervenţie privind analiza economică şi relevanţa sa în politica de concurenţă. Prezentarea sa a început cu o evaluare a politicii de concurență a Uniunii Europene și a scopului său primordial, acela de a servi interesele consumatorilor. Politica de concurență a UE a fost apoi discutată cu referință la fiecare dintre cei trei piloni care intră în componența sa: politica de antitrust, ajutoarele de stat și controlul concentrărilor. Pornind de la studii de caz, au fost ilustrate diverse practici ce pot influența concurența și a fost evaluat efectul acestora din punct de vedere legal. Mai mult, prezentarea a adresat problematica folosirii probelor economice în investigații, făcând referințe comparative la spețe europene și americane pentru a ilustra diferitele atitudini ale acestora în raport cu argumente de ordin economic.

Dl. Sorin FUSEA şi-a început prezentarea prin abordarea principiului de transparență a procedurilor derulate în vederea achizițiilor publice și a privatizării, precum și a asigurării unei publicități suficiente în aceste domenii. Câteva dintre cele mai des întâlnite cauze ale distorsionării concurenței în domeniul achizițiilor publice au fost apoi amintite, precum și un număr de practici curente folosite pentru a masca activitățile ilicite. În a doua jumătate a prezentării sale, dl.Sorin Fusea a oferit spre dezbatere trei studii de caz și a evaluat împreună cu cei din audiență dacă regulile concurenței au fost încălcate precum și consecințele sancționării în fiecare exemplu, folosind principiile prezentate anterior.

Dl. Fabio FILPO a urmărit în intervenţia sa familiarizarea judecătorilor cu argumente economice și cu plasarea acestora într-un context legal adecvat. Prezentarea a început prin discutarea principiilor generale ale dreptului european al concurenței, precum și a considerațiilor de natură economică ce stau la baza acestora. Apoi, a fost abordat modul în care normele europene în domeniul concurenței sunt aplicate la nivel național în cazuri de aplicare în regim de drept privat și de drept public public. La final, dl.Fabio Filipo a oferit spre discuție câteva studii de caz practice ce au avut ca scop demonstrarea relevanței argumentelor economice pentru acțiunile în instanță.

Prezentările au fost închise de dl. Paul PRISECARU care a subliniat legătura strânsă care există între considerațiile de natură legală, economică și tehnică în domeniul concurenței. În cadrul intervenţiei o analiză a abordărilor economice cantitative și calitative în domeniul concurenței a fost detaliată. Paul Prisecaru a discutat apoi ponderea analizei economice în politicile anti-cartel, împotriva abuzului de poziție dominantă, precum și în cazurile de concentrare economică. Concluzia prezentării a fost că dreptul concurenței folosește, în principal, criterii economice pentru determinarea legalității.
Evenimentul va fi urmat de ultimul seminar de pregătire interdisciplinară pentru magistraţi români şi de conferinţa finală de prezentare a rezultatelor iniţiativei. Activităţile se vor încheia prin diseminarea către grupul ţintă şi alţi actori relevanţi a ghidului interdesciplinar dezvoltat de experţii în dreptul concurenţei din cadrul proiectului.

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin programul Justiţie Civilă şi este implementat de Freedom House România în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Public, Consiliul Concurenţei, Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Achiziţii şi Magistrats européens pour la démocratie et les libertés ( (MEDEL).

înapoi la partea de sus
       

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/concurenta/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/concurenta/libraries/joomla/filter/input.php on line 654