Conferinta FHR-OLAF: Expertiza si legislatie pentru protectia sporita a intereselor financiare ale UE

În parteneriat cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, Freedom House România a lansat un nou proiect în domeniul achizițiilor publice - „Expertiză și legislație pentru protecția sporită a intereselor financiare ale UE”.

În cadrul proiectului vor avea loc trei seminare aprofundate - la Sibiu (16-18 septembrie), Iași (14-16 octombrie) și la Cluj (25-27 noiembrie) - dedicate funcționarilor și avocaților care doresc să-și îmbunătățească expertiza în gestionarea achizițiilor publice din fonduri europene.

Conferința de deschidere de miercuri, 17 iunie 2015, București, la care au participat 115 avocați și funcționari, a abordat problema prevenirii și combaterii fraudei din perspectiva noilor directive privind achizițiile publice. Directivele urmeaza să fie transpuse și în România prin patru legi ce vor inlocui cadrul legislativ complicat și confuz al OUG 34 (modificată de cel puțin 25 de ori din 2006 încoace).

În primul panel moderat de Laura Ștefan (Expert Forum), Thomas Steiger - expert în prevenirea fraudei, raportare și analiză, în cadrul 
direcției Politici a Oficiului European de Luptă Antifraudă și Olivier Moreau - expert în achiziții în cadrul BERD au prezentat perspectiva generală a noilor directive, cu accent pe prevederile menite să asigure transparența și să prevină conflictele de interese și fraudare cu fondurilor europene structurale și de investiții (European Structural and Investment Funds - ESI). 

Eduard Badea - director în cadrul ANRMAP - a făcut otrecere în revistă a liniilor de forță ale proiectelor noii legislații în achiziții, un cadru legislativ format din patru legi ce vor fi lansate în dezbatere publică până la sfârșitul lunii iunie 2015. 

În cel de-al doilea panel moderat de avocatul Adrian Ceparu (Asociația Experților în Achiziții), Zoran Blazevic - —consultant în proiecte de achiziții publice, Croația, Dariusz Piasta - director adjunct al Oficiului pentru Achiziții Publice din Polonia și Eduard Badea au prezentat stadiul transpunerii noilor directive în Croația, Polonia și România, provocările și opțiunile pe care le au autoritățile, răspunzând numeroaselor întrebări ale participanților.

În ceea ce privește România, potrivit lui Eduard Badea, prevederile proiectelor de lege care urmează să fie lansate în dezbatere publică vor urma cele cinci direcții vizate de Strategia națională în domeniul achizițiilor publice:

- transpunerea noilor directive privind achizițiile publice și îmbunătățirea calității redactării juridice,

- coerența globală și eficiența sistemului instituțional al achizițiilor publice, prin reforma instituțiilor actuale și crearea unui mecanism pentru cooperare inter-instituțională menit să asigure coerența și consecvența interpretărilor între instituții,

- regularitatea și calitatea procesului de achiziție publică și a controalelor în domeniu prin asigurarea unei  eficiențe sporite la nivelul controlului ex-ante intern, reformarea sistemului de control ex-ante extern, asigurarea unui control eficient și unitar ex-post pentru achizițiile publice și definirea unui sistem de responsabilități și sancțiuni,

- întărirea capacității administrative a autorităților contractante, cu accent pe problemele profesionale și integritate prin:

- punerea la dispoziți autorităților contractante și operatorilor economici a unor instrumente cum ar fi helpdesk și web-based guidelines pentru sprijin legal și profesional,
- crearea de unități de achiziții centralizate,
- crearea de documentații standardizate,
- acces la consultanță externă și
- profesionalizarea personalului autorităților contractante,

- întărirea capacității sistemului de achiziții publice pentru stimularea concurenței efective prin monitorizări și statistici de calitate și modernizarea portalului SEAP.  

La sfârșitul anului, la capătul celor două conferințe și trei seminare, experții proiectului vor oferi exemple de bune-practici și soluții administrative ori legislative pentru prevenirea conflictelor de interese și fraudei legate de fondurile ESI.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Asociației Experților în Achiziții, Wolters Kluwer România și Structural Consulting Group (fonduri-structurale.ro).


Organizarea conferinței a fost sprijinită de Programul Hercule III (2014-2020) al Uniunii Europene. Acest program este implementat de către Comisia Europeană. A fost înființat pentru promovarea activităților în domeniul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. (pentru informații suplimentare accesați http://ec.europa.eu/anti_fraud/olaf-and-you/funding/index_en.htm)


Aceată comunicare reprezintă strict viziunea autorului. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru felul în care pot fi folosite informațiile conținute.

înapoi la partea de sus