Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/achizitii/templates/gk_gamenews/lib/framework/helper.layout.php on line 111

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/achizitii/includes/application.php on line 536

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/achizitii/templates/gk_gamenews/lib/framework/helper.layout.php on line 111

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/achizitii/includes/application.php on line 536

Semnificatia contestatiilor la CNSC

Lehel Lorand BOGDAN, președinte CNSC: „E o lipsă acută de încredere, percepția firmelor e să nu aibă încredere. Sunt și prea multe autorități ce pot organiza licitații. O primărie de comună face licitații pentru infrastructură și are trei-patru angajați. E clar că nu are personal pregătit, cu calificare.”Lehel Lorand BOGDAN, președinte CNSC: „E o lipsă acută de încredere, percepția firmelor e să nu aibă încredere. Sunt și prea multe autorități ce pot organiza licitații. O primărie de comună face licitații pentru infrastructură și are trei-patru angajați. E clar că nu are personal pregătit, cu calificare.”Numărul de contestații reflecta viziunea firmelor privind modul în care statul face afaceri publice, felul în care autoritățile încredințează banul public.

În 2013, cele 11 complete ale CNSC au soluționat 5.848 contestații. CNSC a avut 2.000 decizii în care a dispus admiterea  contestațiilor (34.90%) și 3.730 de decizii de respingere a contestațiilor (65.10%). Fiecare complet este multidisciplinar, format din trei membri: un jurist, un economist și un inginer.


De la înființarea CNSC în 2006 și până la 31 decembrie 2013, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a avut de soluționat 47.280 de contestații formulate. Numărul de contestații a scăzut de-a lungul anilor. În 2013, de exemplu, s-a constatat o scădere cu 4.3% față de 2012, a arătat Lehel Lorand BOGDAN, președintele CNSC, în conferința de prezentare a raportului de activitate pe 2013, conferință găzduită de Reprezentanța Comisiei Europene la București.

Scopul instituției este unul de remediu. Înainte de semnarea contractului, înainte ca un eventual prejudiciu să se producă, CNSC trebuie să soluționeze cu celeritate, în maximum 20 de zile, eventualele nereguli sesizate de către firme privind deciziile autorităților contractante. Instituția apără operatorii economici care se consideră nedreptățiți de o decizie a autorităților contractante.

„Este un mecanism al unei economii de piață”, a spus  Silviu POPA, membru al Colegiului CNSC și președinte de complet. „Consiliul nu e singur în acest demers, este alături de Curțile de Apel” [care soluționează plângerile contra deciziilor CNSC].

Din cele 5.730 decizii date de CNSC, 868 (15.14%) au fost atacate la Curțile de Apel. 68 de decizii au fost casate (desființate) de instanță, ceea ce reprezintă 1.20% din numărul total de decizii ale CNSC pe 2013, iar 70 – modificate în parte (1.22% din total). Celelalte decizii atacate au fost confirmate.

În 2013, 3.406 de contestații au fost îndreptate contra rezultatului de atribuire, a modului în care a fost desemnat ofertantul câștigător, în timp ce 2.333 au vizat documentele de atribuire, caietele de sarcini.

Cele mai multe constestații -2542- s-au îndreptat contra procedurilor care au avut ca obiect execuția de lucrări (infrastructură – drumuri, canalizare, etc. ), apoi prestări servicii – 1707 și furnizare de produse – 1490.

Silviu POPA, membru Colegiu CNSC: „România are un sistem foarte bine articulat de soluționare a constetațiilor. Dar trebuie să rezulte o reformă a sistemului administrativ care să răspundă punctelor vulnerabile din domeniul achizițiilor indicate de aceste contestații.” Silviu POPA, membru Colegiu CNSC: „România are un sistem foarte bine articulat de soluționare a constetațiilor. Dar trebuie să rezulte o reformă a sistemului administrativ care să răspundă punctelor vulnerabile din domeniul achizițiilor indicate de aceste contestații.” „Aceste cifre au în spate felul în care operatorii percep modul cum statul face afaceri publice, felul în care autoritățile încredințează banul public. Românii nu sunt contestatori de profesie, aceste cifre reprezintă punctele vulnerabile în domeniul achizițiilor publice.”

Silviu POPA

Neregulile cel mai des reclamate sunt legate de cerințele restrictive cu privire la experiența similară de calificare, criteriile de atribuire - factori de evaluare fără algoritmi de calcul, sau subiectivi -, menționarea în documentația de atribuire a unei mărci, fără sintagma „sau echivalent”, lipsa unui răspuns clar din partea autorității la solicitările de clarificări, forma de constituire a garanției de participare, ori impunerea unor clauze de contractare nerezonabile, inaplicabile.

Întregul proces, cu pronunțarea deciziei CNSC în 20 de zile și, dacă este contestată, pronunțarea definitivă la Curtea de Apel, durează maximum trei-patru luni.

Valoarea totală a tuturor procedurilor în care CNSC s-a pronunțat (atât contestații admise, cât și respinse) este de aproape de 10 miliarde de euro. Valoarea procedurilor în care CNSC a admis contestațiile este de aproximativ cinci miliarde de euro.

Raportul de activitate al CNSC pe 2013

 

înapoi la partea de sus